Avalduses seisab, et Hongkongi julgeolekuseadus õõnestab seni kehtinud põhimõtet „üks riik, kaks süsteemi“ ning sellel on selge negatiivne mõju Hongkongi elanike inimõiguste kaitsele, teatas välisministeerium

Ühtlasi väljendas Eesti koos teiste riikidega muret uiguuride õiguste pärast ja kutsus Hiinat üles andma ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ligipääsu Xinjiangile. Samuti kutsuti ülemvolinikku üles esitama regulaarseid ülevaateid Xinjiangi ja Hongkongi inimõiguste olukorrast, et kaitsta rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi ja vabadusi.

Avaldusega on liitunud kokku 28 riiki, neist 15 Euroopa Liidu liikmesriigid (lisaks Eestile ka Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Läti, Leedu, Belgia, Rootsi, Luksemburg, Soome, Austria, Taani, Iirimaa, Slovakkia ja Sloveenia).

Ühisavalduse luges teisipäeval, 30. juunil liitunud riikide nimel ette Ühendkuningriigi esindaja. Ingliskeelne ühisavaldus on leitav siit.