"Seda vastu võttes mõtlesin, et tänapäeval ei ole ühtegi põhjust teistsugust peljata," teatas Kaljulaid sotsiaalmeedias pärast Eesti LGBT ühingu tegevjuhi Kristel Rannaääre ja jurist Aili Kalaga kohtumist.

"Ometi võitlevad paljud Eesti inimesed iga päev justkui ürgse võõravaenu ja sallimatusega. Ent asjad on muutumas ka siin. Mida rohkem me teame ja end turvalisemalt tunneme, seda loomulikumalt võtame, et oleme erinevad ja igaüks meist on eriline. Püüdlus õnneliku elu poole on ju kõigil ühine," teatas president.

Vikerkaarekangelaste märk antakse inimestele, kes on sõnades ja tegudes LGBT+ kogukonna elu edendanud ja kogukonna eest seisnud.

Vikerkaarekangelaste kandidaate esitas rahvas läbi veebivormi. Eesti LGBT Ühingu kollektiiv valis võitjad, tuginedes esitajate põhjendustele ning ühingu teadmistele. Võitjad kuulutati välja veebiüritusel 18. mail, päev pärast IDAHOTi ehk rahvusvahelist päeva homo-, bi- ja transvaenu vastu.

Auhind anti välja kümnes kategoorias ning kangelasteks tituleeriti Annika Laats toetuse ja teavituse eest, Eesti Inimõiguste Keskus juriidilise abi ja teavitustöö eest, Jan Kuusemets, kes avalikult rääkis koolikiusamisest, Kait Sinisalu vaimse tervise spetsialistina, Keio Soomelt kultuuritegelase ja rahva lemmikuna, Punch Drinks inimõigusi toetava ettevõttena, Tartu noorsootöötajad, kes noortele korraldatud ürituse tõttu seisid silmitsi vaenu ja ähvardustega, Uku Lember LGBT+ ajaloo ülikoolikursuse eest ning president Kersti Kaljulaid põhimõttekindluse eest.

Eesti LGBT Ühing hakkab nüüdsest vikerkaarekangelase auhindu välja andma kord aastas maikuus seoses IDAHOTi ehk LGBT-vaenu vastase päevaga. Kandidaate saavad esitada kõik soovijad, kusjuures peamine kaal on just esitajate põhjendustel. Esitamisvorm ilmub Eesti LGBT Ühingu kodulehele ja sotsiaalmeediasse. Lisaks avalikule tunnustusele saavad võitjad ka kangelase märgise.

Eesti LGBT Ühing on LGBT+ (lesbi, gei, bi, trans ja muu seksuaal- ja sooidentiteediga) inimeste ja nende lähedaste heaks töötav mittetulundusühing, mis lähtub oma tegevuses Eesti vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest. Eesti LGBT Ühingu missioon on toetada LGBT+ kogukonda ja nende lähedasi, pakkudes tugiteenuseid ja teostades huvikaitset, ning parandada teavitustegevusega ühiskonna teadlikkust LGBT+ teemadest.