Koosolek algas kell 11 ja lõppes veidi enne kella 15. Estonia teatri juures käinud Delfi reporter üritas nõukogu liikmetega rääkida, ent tulutult, sest võeti seisukoht, et enne pressiteadet midagi ei öelda. "Meie kommentaare ei jaga, oodake pressiteadet, " rõhutas kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits.

Pärast pea neli tundi väldanud kohtumist jõudis ajakirjanduseni teade, et nõukogu otsustas täna peatada Mäe töölepingu kaheks kuuks. Estonia turundusjuhi Siret Campbelli sõnul keeldub nõukogu esimees Arne Mikk ajakirjanikele midagi ütlemast. Kui veel hommikul vastas Mikk telefonile, siis pärastlõunal enam mitte.

Teates seisis, et nõukogu otsustas täna sõlmida lepingu tööõiguse eksperdiga. Tema poole saavad kuni 14. augustini oma muredega pöörduda rahvusooperi praegused ja endised töötajad, kellele tagatakse anonüümsus. Sellekohane info ja kontaktid avaldatakse teatri sisekanalites ja kodulehel.

Nõukogu koosolekul osalenud usaldusisikute ning töökeskkonna volinikega otsustati täiendada teatri kodukorda põhimõtetega, mille kohaselt tulevikus oleks selge reeglistik, kuidas teatris probleeme turvaliselt ja hoolivalt lahendatakse.

Nõukogu peab vajalikuks korraldada kõikidele teatri töötajatele koolitusi, et operatiivselt märgata ja lahendada olukordi, kus ilmnevad probleemid kaasaegsete juhtimisstandardite ja erinevate töökeskkonda puudutavate seaduste võimaliku eiramise osas.

Nõukogu esimees astus tagasi

Kella 15.25 ajal laekus pressiteade, et nõukogu esimees Arne Mikk esitas nõukogu koosolekul palve esimehe kohalt taandumiseks. Nõukogu valis ühehäälselt uueks esimeheks Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia rektori, professor Ivari Ilja. Koosoleku lõppedes esitas Arne Mikk Eesti Vabariigi kultuuriministrile palve arvata ta välja nõukogu liikmete hulgast.

Arne Miku avalduses oli kirjas:

"Olen töötanud Estonia teatris erinevates ülesannetes alates 1952. aasta sügisest ja saanud jälgida nimetatud perioodi vältel tegutsemas kümmet direktorit, kellest Aivar Mäe on olnud oma haardega kindlasti kõige tegusam.

Tema isikuga seotud väidetavad süüdistused puudutavad teravalt kogu Rahvusooperi mainet. On hea, et ajakirjanduse asemel tegeleb probleemidega politsei, kes annab vastused üleskerkinud küsimustele.

Estonia kui rahvuslik maamärk on sündinud paljude erinevate põlvkondade ühisest loomingust. Me kõik oleme siin ajutised kaasteelised, kelle tegevusele annab lõpliku hinnangu ainult AEG.

68 aastat on Estonia maja olnud mulle lisaks töökohale turvaline kodu. Jään huviga ootama tõe ja õiguse selgumist selles tõejärgses ajas, kuid isiklikult ma käivitatud protsessis enam osaleda ei soovi.

Palun arvata mind välja Rahvusooper Estonia Nõukogu koosseisust.

Lugupidamisega Arne Mikk"

Aivar Mäe tegi veidi peale nõukogu otsuse teatamist samuti pöördumise:

"Olen andnud meediale ja avalikkusele omapoolsed selgitused ja avalikult vabandanud, sama olen teinud eraldi kogu Estonia kollektiivi ees. Politsei poolt algatatud menetluse erapooletuse tagamiseks ei pea ma õigeks antud teemat rohkem avalikkuses kommenteerida. Olen pöördunud enda õiguste kaitseks õigusnõustaja poole, kelleks on vandeadvokaat Paul Keres. Meievahelise kokkuleppe kohaselt on tema ainupädevuses anda meediale täiendavaid selgitusi, kui see peaks tema hinnangul olema võimalik ja põhjendatud."

352-353 pöördujat toetavad Aivar Mäed

Aivar Mäe toetajad tegid enne nõukogu kokkutulekut ka avaliku pöördumise, kus oli teatrijuhti toetavale pöördumisele kogutud 353 allkirja, mõni tund hiljem langes see küll 352ni.

Pöördumises märgitakse, et ahistamine ei ole küll kuidagi aktsepteeritav, ent tekkinud olukorra lahenduseks pole nende hinnangul kasutatud õigeid meetmeid.

"Seni on meedias kõlanud üksnes ühepoolne nägemus ja kontekstist välja rebitud faktid, mis ei ole ajendatud ei tõe jalule seadmisest ega soovist kaitsta oma väärikust, vaid see on sihilikult ja hästi planeeritud rünnak teatrijuhi ja ka Estonia teatri kui institutsiooni vastu," kirjutatakse pöördumises, millele otsitakse allkirju Aivar Mäe endiste ja praeguste kolleegide seast.

Pöördumisele allkirjade otsimisest kirjutas Delfi ka mõni päev tagasi.

Asja uurib politsei

29. juunil alustas politsei Aivar Mäe ahistamiskahtluse osas menetlust seksuaalse ahistamise paragrahvi alusel. Samal päeval teatas Tallinna kesklinna politsei, et ameti poole on pöördunud kaks naist, kes kirjeldasid, kuidas Mäe neid töötamise ajal on seksuaalselt ahistanud.

Eelmisel nädalal avaldas Eesti Ekspress kümnekonna töötaja kirjeldused sellest, kuidas teatri direktor on neid alandanud ja ahistanud. Mäe lükkas siis need väited tagasi ja on seni olnud lisakommentaarideks tabamatu.