Teatavasti lahkusid terviseametist peadirektor Merike Jürilo ning erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai. Viimane viitas ka usaldamatusele suhtluses valitsusega.

Jüri Ratas sõnas valitsuse pressikonverentsil, et tema Kadaiga otseselt kokku ei puutunudki. "Aga see mulje, mis jäi, ta tegi head tööd," lausus Ratas. "Vastab tõele, et vaja usaldus taastada selle ametiga. Seal olid ikka probleemid kogu kriisi jooksul, pole mõtet eitada. Kui kaks inimest lähevad ära, siis kõik kukub kokku? See ei vasta tõele," analüüsis peaminister. Ta märkis, et kui võtta kogu tervishoiusüsteem, siis panustati südamega ja väga hästi. "Eks ametile tuleb teha uus konkurss, leida uus juht. Amet töötab edasi, ega seal vaid kolm-neli inimest olnud."

Välisminister Urmas Reinsalu lisas omalt poolt, et terviseameti hoiakutest jäi mulje, et neil on ainuõige seisukoht, valitsus segas ja toppis oma nina kriisi lahendamise. "Sõlmküsimustes terviseameti ja valitsuse otsused ei langenud kokku," viitas ta lahkhelidele.

Lisaks oli valitsuse pressikonverentsil juttu tööjõupuudusest ning sellest, et pole võimalik kasutada Ukraina töölisi.

Jüri Ratase ja Urmas Reinsalu jutust koorus, et teatud leevendusteks oleks nad ilmselt nõus. Näiteks teatud juhul töölubade pikendamiseks, mis praeguse seisuga lõppeks juuli lõpus.

Martin Helme seisukoht on teine. "Missugune tööjõukriis? Meie vaates on Eestis üle 50 000 inimese, kel pole tööd. See on kõige tõsisem mure." Ta viitas, et juba kevadel oli selge, et pikendatakse luba siin töötada juuli lõpuni. "Oli aega kohaneda. Kui 53 000 töötu seast ei leita töölisi kolme ja poole kuu jooksul, siis mu meelest pole piisavalt püütud."

Opositsioon pakub, et võiks lubasid pikendada aasta lõpuni. Esmaspäeval toimub ka erakorraline riigikogu istung. Ratas möönis, et mingid võimalused leevendusteks võiks olla, aga mitte tingimata sel kujul, mis opositsioon soovib. "Arutame, töötame edasi," jäi ta üldsõnaliseks.

Martin Helme nimetas opositsiooni plaanitavat istungit suureks sõuks. "Tegu pole sisulise ettepanekuga." Küsimuse peale, kas koalitsioonis pole täit üksmeelt, kostis Ratas: "Töötan selle nimel, et koalitsioon astub ühte sammu."

.