Olen juba üsna põhjalikult oma tegevust juhina selgitanud avalikus pöördumises pärast töölepingu lõpetamist. Korrata ennast ei tahaks. Ja õigustada ka mitte. On asju, mille üle olen tagantjärele uhke ja on seda, mida teeksin teisiti. See ongi juhi töös oluline, et aeg-ajalt sinu tööd auditeeritakse ja antakse tagasisidet. Muutused on vajalikud ja kaalul on palju. Aga minu jaoks peaks muuseumist rääkides ikkagi leidma ka selle tasakaalupunkti, et küsida, kas kõikide nende otsuste järel muutus muuseum kvaliteetsemaks, külastavamaks - paremaks?

Eesmärk oli oma näituste ja publikuprogrammidega olla linnaelanikele ja külalistele atraktiivsed ja elamuslikud. Sest tegelikult on ju see muuseumitöös kõige olulisem - olla nähtavad ja aktsepteeritud muuseumikülastajate jaoks. Selleks peab ka muuseumi meeskond koos arenema.

Kõik muuseumitöötajate reisid ja ühisüritused toimusid eesmärgiga kasvada meeskonnaks. Muuseumitöötajate professionaalse arengu jaoks on elementaarne, et külastatakse muuseumi ja näituseid ka väljapool Eestis. Ka linnamuuseumis ei olnud lähetused lihtsalt preemia- või lõbureisid.

Minu jaoks oli oluline, et iga muuseumis töötav inimene teadvustaks ja mõtestaks oma töökoha, see tähendab muuseumi eripära. Kui audit toob välja, et muuseumi juhi ülesanne on meeskonda liita, siis just seda eesmärki ühisreisid, kolleegipreemiad, linnakultuuri suvekool, kaasav näituste planeerimisprotsess, meeskonnasupervisioonid ja sisekoolitused täitsid. Need ühised kõiki filiaale liitvad traditsioonid tuli alles koos luua. Sellest koostööst pidi sündima ka võimalikult laiapõhjaline arengukava.

Lõpetuseks võiks öelda, et Kalamaja muuseum on kohalike elanike jaoks ammu oma eluõiguse saanud, linn võiks seda tehtud tööd aktsepteerida ja asjaga lõpuni minna. Kui audit aitab linnal koos ameti ja muuseumiga ühiselt maha istuda ja koos arutada, millist muuseumi Tallinn vääriks ja kuidas seda koos teha, siis on kõik hästi. Seda arutelu ei ole seni toimunud ja see muudab muuseumi igapäevase ja strateegilise juhtimise väga keeruliseks ka tulevase juhi jaoks.