Vandenõuteooriaid ja valeinfo narratiive usub Eestis uuringu kohaselt 28 protsenti. Seda, et juutidel on liialt palju võimu ja nad juhivad valitsusi ja institutsioone kõikjal maailmas, leiab 16 protsenti eestlastest, mis on Ida-Euroopa madalaim näitaja, vahendas ERR.

Samas leiab 22 protsenti Eestis küsitletutest, et siin ei olnud Nõukogude okupatsiooni ning Eesti ühines NSV Liiduga vabatahtlikult ja legaalselt. 30 protsenti Eesti elanikest usub ka, et NATO kohaloleku ainus põhjus Eestis on Venemaa ärritamine ja provotseeriminie.

Küsimusele, kas teie riigi jaoks oleks parem mitmeparteisüsteem koos regulaarsete valimistega või tugev juht, kes ei peaks arvestama parlamendiga ega muretsema valimistulemuste pärast, vastas Eestis 65 protsenti küsitletutest, et pooldaks liberaalset demokraatiat, 17 protsenti aga eelistaks ühe võimuka juhiga riigivalitsemise süsteemi, selgus uuringust.

Eesti elanikest pidas oma identiteedile ja väärtustele suurimaks ohuks migrante - neid arvas ohuks 56 protsenti vastanutest. Seksuaalvähemustes (LGBT+ inimestes) nägi ohtu oma eluviisile 35 protsenti Eesti elanikest, Ameerika Ühendriikides 27 protsenti, Lääne ühiskondades ja nende eluviisis 25 protsenti ning Euroopa Liidus 22 protsenti vastanutest.

Samas leidis 17 protsenti eestlastest, et migrandid saavad Eesti ühiskonnas eelistatud kohtlemise osaliseks ning muude vähemuste kohta arvas sama seitse protsenti. 74 protsenti usub siiski, et vähemusi ei eelistata kuidagi.

Peavoolumeediat usaldab 48 protsenti Eesti elanikest, millest kõrgem on sama näitaja ainult Lätis (58 protsenti). 64 protsenti eestlastest peab siinset meediat üldiselt vabaks, 48 protsenti arvab siiski, et valitsus mõjutab meediat ning 46 protsenti usub seda oligarhide ja finantsgrupeeringute kohta.