Koroonaviiruse leviku tõttu on tänavu riigieksamite sooritamine vabatahtlik ning nende tegemine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus, nagu see oli varem.

Riigieksamite perioodi avas tänane eesti keele eksam, millele registreerus 6264 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat.

Eksameid teeb tänavu kokku 9861 õpilast, kellest 8352 on gümnaasiumiõpilased, 544 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 965 kutseõppeasutuste õpilased.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ning avaldatakse infosüsteemis EIS ja riigiportaalis eesti.ee. Õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil.