Riigikohus ei võtnud arutlusele Valgas pereisale surmava löögi andnud noore poksija Aleks Simanise kaitsja kassatsioonkaebust Tartu ringkonnakohtu otsuse suhtes, kirjutab Õhtuleht. Tartu maakohtu varasem otsus jääb kehtima ning Simanis jääb kuueks aastaks vangi.

Kaks aastat tagasi purjutas toona alaealine 17-aastane Aleks Simanis ööl vastu 24. novembrit Valgas Voorimehe pubis. Kõrtsu ees tekkis tal konflikt 37-aastase kaitseliitlase ja pereisa Kristjaniga.

Viimane tõukas Simanist, kuid ei ohustanud sellega tema elu ega tervist. Süüdimõistetu reaktsioon oli surmav. Ta lõi Kristjanit parema käe rusikaga näkku sedavõrd suure jõuga, et ohver paiskus pubi parkla kivisillutisele, tabas kukkudes peaga sillutist ning kaotas teadvuse.

Kohus leidis, et Simanise - kel oli varemgi väärkohtlemise eest kehtiv kriminaalkaristus - enesekaitse polnud proportsionaalne, vaid staažika ja eduka võistluspoksi harrastajana olid tal ülekaalukad oskused ja hea füüsiline vorm.

Löök oli ka Simanise enda jaoks sedavõrd tugev, et põhjustas talle parema käe põrutuse ja tõi kaasa vigastada saanud parema käe lahasesse paneku Valga haiglas. Kannatanu suri saadud vigastustesse ülejärgmisel päeval.

Kohus leidis, et Simanise tegu oli tahtlik ja tegemist ei olnud hädakaitsega. Simanise poksialaseid teadmisi ja oskusi silmas pidades saab kohtu hinnangul kindlalt väita, et süüdistatav teadis, et sedavõrd tugevat lööki andes põhjustab ta kannatanule raske tervisekahjustuse.

Kohus toob tehtud otsuses välja, et Simanisel on ka varem olnud kokkupuuteid õiguskaitseorganite ja kohtutega. Kohus on talle varem katseaega kohaldades andnud võimaluse muuta oma eluviise ja asuda käituma õiguskuulekalt, kuid süüdistatav ei ole jätkuvalt teinud sellest järeldusi.

Arvukad väärteod ja varasemad kuriteod ning lävimine kriminaalse seltskonnaga näitab Simanise kergekäelist suhtumist õigusrikkumistesse. Ka käesolevas kuriteos ei näinud Simanis endal vähimatki süüd, mis viitab, et tema hoiakutes ei ole muutusi toimumas.

Tartu maakohus mõistis Aleks Simanise süüdi tahtliku tervisekahjustuse tekitamises, millega põhjustas kannatanu surma ning määras talle karistuseks kuue aasta pikkuse vangistuse. Kannatanu kasuks mõistis kohus Simaniselt ja tema tsiviilkostjalt välja kuriteoga tekitatud varalise kahju summas 1404,87 eurot ning mittevaralise kahju summas 7000 eurot. Lisaks mõisteti kohtuotsusega Simaniselt välja süüdimõistva kohtuotsusega kaasnevad menetluskulud ning kannatanu esindaja tasu.