Suur osa piirangutest on juba lõpu leidnud. Järgmine samm on esmaspäevast taasavada liikumine Schengeni ala ja Euroopa Liidu riikidega, seal hulgas ka Suurbritanniaga.

Piirangute leevendamise strateegias on kirjas, et riigipiiri ületamise ajutise piirangu tühistamine tähendab, et nakkuse oht kasvab suurel määral.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo direktor Urmas Seaver selgitab, et valitsus arvestas piirangute leevendamise kava arutades võimalusega, et nakatunute arv võib lühiajaliselt kasvada. "Täna oleme selle näitaja negatiivse trendi fikseerinud ja jälgime tähelepanelikult edasisi arenguid," kommenteerib Seaver.

Kriisist väljumise strateegias on üheks sisendiks otsustusprotsessis mõõdikud. "Võimalikud piirangute leevendamise sammud on seatud ajalisse ja prioriteetsuse järjekorda. Piirangute leevendamist otsustav valitsus kokkulepitud mõõdikute alusel, toetudes teadlaste ja ekspertide soovitustele ja prognoosidele," on kirjas strateegias.

See tähendab, et jälgimise all on viimase 7 päeva keskmine nakatunute arv (eelmise laupäeva seisuga on see seitse), nakatunute arv vanemate kui 50-aastaste seas, keskmine haiglaravil olijate arv kahe nädala jooksul jne.

Ent Seaver sõnab, et ühegi mõõdiku muutumise korral ei alga piirangute tugevdamine või leevendamine automaatselt. "Strateegias on öeldud, et piirangute tugevdamise vajaduse hindamise üheks oluliseks kriteeriumiks lisaks mõõdikutele on näiteks tervishoiusüsteemi võimekus uute juhtumistega toime tulla," ütleb Seaver.

Tema hinnangul on tervishoiusüsteemi võimekus nakatumiste taset arvestades praegu heal tasemel. Olulist rolli muutuste tegemisel omavad ka teised kriteeriumid, millest riigi pressiesindaja toob välja näiteks isikukaitsevahendite olemasolu, leviku riskid kontaktide kaudu jne.

Eestisse reisija karantiinikohustus sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et asukohariigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14. päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks karantiini.

Igal reedel uuendatavat infot riikide ja karantiininõuete kohta leiab kriis.ee ja vm.ee lehtedel.