Maakohus leidis, et süüdistus on puudulik ja ebaselge ning tõendite kogumisel on tehtud vigu.

Ringkonnakohus põhjendas oma otsust, et varem otsuse teinud maakohus ei ole tõendite hindamisel kriminaalmenetlusõigust rikkunud. Kohtuotsuses on põhjendatud kõiki olulisi järeldusi ning otsuste põhjendused on veenvad ja kohtu siseveendumuse kujunemine otsuse lugejale jälgitav. Samuti ei ole maakohus eksinud menetluskulude otsustuse tegemisel.

Süüdistuse kohaselt osutati KVA Telecom OÜ arvete alusel näilikult teenuseid SA Tallinna Televisioonile seoses kahe Tallinna Televisiooni (TTV) eetris oleva saatega - „Keskkonnanädal“ ja „Vaba Mõtte Klubi“.

KVA Telecom OÜ kaasamisega läbi arvete esitamise loodi näilik olukord majandustehingute toimumisest. Valter Kraavi sõlmis KVA Telecom OÜ kaudu SA Tallinna Televisiooni tollase juhatuse liikme Mart Ummelasega fiktiivsed tootmislepingud, mis andsid aluse KVA Telecom OÜ võltsarvete esitamiseks.

Toomas Lepp suunas teadlikult lepingute allkirjastamise teisele juhatuse liikmele Mart Ummelasele kuigi, nõukogu kinnitatud korrale oli Lepp vastutav isik saadete ostulepingute eest teistelt tootjatelt ja autoritelt valdkonna eest.

Sellise tegevuse läbi varjas juhatuse liige Toomas Lepp enda majandusliku huvi tehingute taga ja kindlustas TTV rahaliste vahendite liikumise lepingute kehtivuse perioodil KVA Telecom OÜ-sse ja sealt edasi enda kontrolli all olevasse Videomeedia OÜ-sse, mille raamatupidaja oli Lea Kraavi, kes oli ühtlasi ka KVA Telecom OÜ raamatupidaja ja Valter Kraavi abikaasa.

TTV on tekitatud kahju osas esitanud tsiviilhagi 223 800 eurot solidaarselt Toomas Lepa, Valter Kraavi ja KVA Telecom OÜ vastu. Tuvastatud kahju summa on 202 033 eurot 41 senti.

Ringkonnakohtu otsuse saab vaidlustada riigikohtus 30 päeva jooksul, kuid selle arutamine seal pole garanteeritud.

Prokuratuur kommenteeris, et tutvub ringkonnakohtu lahendiga ning otsustab seejärel, kas otsus edasi kaevata või mitte.