Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf kinnitusel saab Tammsaare park uute ja ilmastikukindlate pinkide näol uue ilme Tallinna päevaks, 15. maiks. Uutele pinkidele kulub linnal 144 648 eurot, mille hulgas on ka pinkide sügisene hooldus koos täisõlitamisega. Selle summa maksab aga vähemalt praegu kinni vanade pinkide tõttu juba kahju kandev Tallinna linn ehk laiemalt maksumaksja. “Tallinna linn tasub uute pinkide valmistamise ja paigalduse kulud ise,” tõdes Klandorf.

Ometi, kas linn ei kavatse ebakvaliteetsete pinkide maksumust sisse nõuda või vajadusel kohtuteed alustada? Klandorf kinnitas, et projekti alusel paigaldatud pinkide valmistamise ja paigalduse kulude katmise osas on praegu ettevalmistamisel nõudekiri arhitektidele vastavate kulude hüvitamiseks linnale. “Võimaliku kohtuvaidluse tõttu ei ole võimalik kulude hüvitamise temaatikat sisuliselt kommenteerida,” viitas Klandorf.

"Tammsaare pargi pinkidega on omaette lugu, sest seal ostsustati minna erilahendusele, mitte kataloogipinkidele," rääkis Tallinna kommunaalameti inseneriosakonna peaspetsialist Eva Tallo märtsis ERR-ile.

"Taheti teha midagi enneolematut, aga ei arhitektidel, disaineritel ega pinkide valmistajatel polnud kogemusi, mida tähendab meie oludes pargipinkide tegemine. Ja kust nad neid kogemusi pididki saama, kui selliseid eritellimusi peaaegu ju pole! Õnnetult läks seegi, et vahe projekteerimise ja teostuse vahel venis väga pikaks."

Nüüd paigaldakse Tammsaare parki 94 uut pinki, mis erinevad abilinnapea Klandorfi kinnitusel eelmistest nii konstruktsiooni, tehnoloogia kui ka värvi poolest ning nende hooldamine on varasemaga võrreldes lihtsam.

Uute pinkide lahenduse töötas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet välja koostöös pargi algse kujunduse loonud arhitektide ning pingitootja Extery OÜga. Arvesse võeti eelmiste pinkide deformatsioonide hindamiseks tellitud ekspertiisi tulemusi. Samades ilmastiku- ja keskkonnatingimustes katsetati kahe eelneva aasta jooksul erinevaid konstruktsioone ning valiti välja paigaldamisele minev pingitüüp.

Väljavalitud pingitüübiks osutus Extery OÜ pakutav uus tootesari – modulaarne linnamööblisüsteem, mis võimaldab lihtsalt luua terviklikke istumisalasid. Sellest saab tekitada eri kombinatsioone, et palistada väljakute ääri, ääristada looklevaid jalgteid või täita plats mitmesuguste kujunditega. Pinkide seljatugesid on võimalik paigutada nii kõrvuti kui ka vastakuti, et luua hubaseid võimalusi aja veetmiseks.

Kui algselt olid pargis kõik arhitektide kavandatud väikevormid heledates toonides, siis seekord tehti mitmete pingilahenduste katsetamise tulemusel valik pruunide puitosadega pinkide kasuks. Pingid paigaldatakse eri suurusega istemoodulitena gruppide kaupa arhitektide määratud asukohtadesse.

Foto: Extery