Väljas liikumine on hakanud küsitluse kohaselt suurenema: kodus püsib alla poole Eesti elanikest (48%, langus 3%), lisaks püsib 4% elanikest karantiinis. 47% Eesti elanikest käib väljas samamoodi kui varem ning kui 42% väldib seejuures rahvarohkeid kohti, siis 5% ei tee seda, selgub Turu-uuringute värskest küsitlusest.

Kõiki vajalikke juhiseid koroonaviiruse leviku pidurdamiseks järgib 65% elanikest (langus 5%), enamikku juhiseid 23%, mõningaid juhiseid 6% ning üldse ei järgi juhiseid 5%. 91% inimestest peseb enda sõnul regulaarselt seebi ja veega käsi, 79% hoiab väljaspool kodu liikudes distantsi (2+2 reegel) ning 74% desinfitseerib käsi alkoholipõhiste vahenditega.

Maski kannab 22% elanikest. Naised, vanemad ja kõrgharidusega inimesed on ülejäänud elanikkonnast hoolsamad.

Turu-uuringute AS-i juhtaja Tõnis Stamberg lausus, et pilt, mis uuringu tulemustest vastu vaatab, on ootuspärane. Kui eelmistel nädalatel muretsesid inimesed esmalt viiruse leviku ja enda ja teiste tervise pärast, siis nüüd hakkab üha enam tooni andma mure majanduse edasise käekäigu pärast ning sissetulekute vähenemine.

Töötavatest elanikest 43% töökoormus pole eriolukorra ajal muutunud, 36%-l on aga vähenenud ning 14%-l suurenenud.

Küsitletutest, kes märkisid, et on töötud, kaotas 42% töö praeguse eriolukorra ajal ning see number on võrreldes möödunud nädalaga 13 protsendipunkti võrra suurem.

Elanikest 55% sõnul on koroonaviirusega seotud olukord vähendanud tema või tema perekonna sissetulekuid. Samas peab 88% Eesti elanikest maksude tasumist tähtsaks kohustuseks, vähetähtsaks peab seda 8%.

Ootuspäraselt on veelgi suurenenud eriolukorra meetmete leevenemist soovivate elanike osakaal (38%), kehtivate meetmetega rahul olevate elanike osakaal püsib stabiilsena (53%) ning meetmete karmistamist soovib 8%.

Uuringus küsitleti telefoni ja veebi teel kokku 2009 Eesti elanikku kes olid 15-aastased ja vanemad. Iganädalase uuringu tellija on Riigikantselei ning see toimus kaheksandat korda.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!