Keset kriisi on ülikoolide uksed kinni ja auditoorset tööd ei toimu. Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli avalike suhete esindajad Sandra Sommer ja Sulev Oll selgitavad, et elektrooniline ja kaugõpe toimivad ning õppetöö läheb edasi.

TTÜ õppeprorektor Hendrik Volli sõnul alustati nende ülikoolis juba kaks aastat tagasi e-õppe reformiga, mil kõik kohustuslikud õppeained said e-toe. Niisiis on praeguseks veebitugi enamikel sel semestril toimuvatest õppeainetest ehk rohkem kui 1200 ainel. Volli sõnul on erandiks mõned praktikad, näiteks laevasõidupraktika mereakadeemias.

Sama tõdeb ka Sommer, et mõni praktiline aine võib sügisesse edasi lükkuda, kuid muu õppetöö läheb edasi planeeritud mahus ja tempos. "Muutuvad vorm ja meetodid ning ülikooliperel tuleb olla valmis oma senistest tavadest loobumiseks ja uute õppimiseks," kommenteerib ta.

Õppetasudes järeleandmisi ei tehta

"Tänu reformile toimib distantsõpe TalTechis hästi," ütleb Hendrik Voll ja lisab, et sellest johtuvalt ei ole TTÜ-s hetkel otsustatud õppetasude vähendamist või peatamist.

E-õppega kõrgharidus on ka põhjus, miks ei TLÜ ega ka Tartu Ülikool pole õppetasusid vähendanud. Sulev Olli sõnul on TLÜ üliõpilase soovi korral maksetähtaegu pikendanud.

"Põhjendatud juhtudel saab teha õppetasu maksmiseks maksegraafiku või ajatada maksmist eriolukorra lõppu," jagab Sommer tartlaste nimel selgitusi. Ta soovitab üliõpilasel selliste järeleandmiste saamiseks oma valdkonna dekanaadiga ühendust võtta või välisüliõpilastel rahvusvahelise õpirände keskusega.

Anonüümseks jääda sooviv tasulisel kohal õppija ütleb, et individuaalne maksegraafik kellelegi kindlustunnet juurde ei too. "Paljud töötavad üliõpilased on koduses isolatsioonis ja puudub täpsem teadmine töökohtade säilimisest ja edasisest elukorraldusest," sõnab tudeng. Veel lisab ta, et paar tuhat eurot õppetasu poole aasta iseseisva töö kohta on suur raha. Tudengi jaoks on arusaamatu vastuolu, et sellal, kui riik rahalises kitsikuses ettevõtjaid ja tööinimesi aitab, siis ülikooli vastused tudengeid kuidagi ei aita.

Samas ei soovi üliõpilane alma mater'it süüdistada, kuna tema arvates on pidev riigipoolne alarahastatus just esialgne põhjus, miks kõrgkool üldse mõned õppekohad tasuliseks on muutnud. "Ülikoolil puuduvad hetkel rahalised vahendid üliõpilastele vastu tulla," järeldab ta.

Tallinna Ülikooli õppetulude maht oli eelmisel aastal umbes 2,8 miljonit eurot. Õppe eest tasuvaid üliõpilasi õpib seal veidi üle 2000.

Tallinna Tehnikaülikoolis on eelmise aasta sügise seisuga 3024 tasulist tudengit ja eelmisel aastal sai kõrgkool õppetasudest tulu umbes 3,5 miljonit eurot.

Tartu Ülikooli tasulistel kohtadel õpib 861 üliõpilast. Nende hulgas ei kajastu doktorandid, tasulisel kohal olevad õpetajana töötavad üliõpilased (nemad õpivad tasuta), teise kõrgkooli üliõpilased, stipendiumiga õppijad. Ülikooli eelarvesse on õppetasudest planeeritud tulu 3,6 miljonit eurot.

Eksamid toimuvad

Voll TTÜ-st kinnitab, et eksameid saab sama edukalt ka e-keskkonnas teha ja et need ära ei jää.

"Kuna oleme e-õppel ja kui 1. maist saab tavalise õppekorralduse juurde tagasi pöörduda, siis saame kevadel vajalikud eksamid valdavas osas tehtud," selgitab TLÜ nimel Sulev Oll.

Ka Tartu Ülikool püüab eksamid teha samas tempos ja mahus, kui planeeritud. "Kuigi semestri ametlik lõpp on juuni lõpus, siis õppeaeg kestab kõigil erialadel 31. augustini ja siin mingeid muutusi ei ole," kommenteerib Sommer.

Ta lisab: "Nii et kui on põhjusi, siis saab tegelikult õppida ja lõpetada kuni õppeaja lõpuni. Erandkorras lubatakse üliõpilasi kaitsmisele enne ainete sooritamist. Diplomi saab üliõpilane pärast kõigi õppekava õppeainete läbimist."