Kõlvart põhjendas oma otsust üldise kriisi ja eriolukorraga, mistõttu meditsiinisüsteem vajab ressursse, eelkõige inimressursse. „See tähendab, vajame nii kompetentsi kui ka kogemust,” selgitas Kõlvart. Teiseks ei seostu Allikveele esitatud kahtlustus Kõlvarti sõnul omakasulike korruptsioonikuritegudega ning kriminaalmenetlus on alles algusjärgus.

Kõlvart ütles, et tema otsus on õiguskaitseorganitega läbi arutatud ning need mõistavad, miks linnal Allikveed vaja on. „Ralf Allikvee volitused jäävad ka edaspidi osaliselt piiratuks, kuid ITK vajab tema kompetentsi ja kogemusi,” ütles Kõlvart.

Keskkriminaalpolitsei pidas jaanuari lõpus peale Allikvee kinn kaks kirurgi, Taavi Toomela ja Rasmus Allikvee, ühe haldusosakonna töötaja ja ka ühe ettevõtja. Prokuratuuri esitatud kahtlustuse kohaselt jättis Ida-Tallinna keskhaigla ühel juhul riigihanke korraldamata ja teisel juhul korraldas hanke nii, et selle võidaks kindel firma. Pärast kahtlustuse esitamist peatas haigla nõukogu Ralf Allikvee töölepingu.

Ralf Allikvee märkas kriminaalmenetluse raames toimunud jälitustegevust juba aasta alguses ja palus õiguskantsleril uurida selle õiguspärasust. Õiguskantsleri kinnituse kohaselt olid läbi viidud menetlustoimingud õiguspärased.