"Täna Abhaasias korraldatavad libavalimised on vastuolus rahvusvahelise õigusega. Seda peaks vaatama osana Venemaa intensiivistuvast Gruusia-suunalisest hübriid- ja mõjutustegevusest, mis hõlmab olukorra märkimisväärset halvenemist Lõuna-Osseetia ja Abhaasia administratiivsel kontrolljoonel, Gruusia-vastaseid küberründeid ning hoogustunud desinformatsioonikampaaniat,"sõnas välisminister Reinsalu.

OSCE Gruusia sõprade grupi ühisavalduses nimetas Eesti koos Bulgaaria, Tšehhi, Kanada, Soome, Iirimaa, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rumeenia, Rootsi, Ukraina, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega ebaseaduslikeks täna, 22. märtsil toimuvaid niinimetatud presidendivalimisi okupeeritud Gruusia territooriumil, Abhaasias.

Riigid kinnitavad ühises avalduses taaskord täielikku toetust Gruusia territoriaalsele terviklikkusele ja suveräänsusele riigi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. "Oleme mures jätkuva okupatsiooni pärast Gruusiale kuuluvatel aladel," seisab ühisavalduses.

"Üheskoos kutsume Venemaad täitma kõiki 2008. aasta relvarahuga võetud kohustusi, mille hulka kuuluvad vägede viimine konfliktieelsetele positsioonidele ning humanitaarorganisatsioonidele nendesse piirkondadesse vaba juurdepääsu võimaldamine. Samuti kutsume Venemaad tühistama otsuse tunnustada Gruusia okupeeritud alasid, Abhaasiat ja Lõuna-Osseetiat, iseseisvate riikidena," selgitatakse avalduses.

Gruusia sõbrad toetavad osapooltevahelisi läbirääkimisi Genfi kõneluste formaadis.

Loe avaldust täismahus inglise keeles siit.