Klaas teatas, et omapoolseid piiranguid on rakendanud ka Tartu linn ja selle kriisimeeskond rakendanud nii enne kui pärast eriolukorra kehtestamist. Need puudutavad linna ametiasutusi ja hallatavate asutuste tegevust. Samuti ka linna äriühinguid ja sihtasutusi.

"Oleme erinevate meetmete rakendamisel lähtunud eesmärgist viia inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja mittevajalikud liikumised miinimumini. Nii näiteks on lõpetatud Tartu linnale kuuluva vaba aja ja spordi taristu, sh spordi- ning muude rajatiste ja hoonete kasutusse andmine, suletud on OÜ Tartu Veekeskuse poolt peetav AURA veekeskus," selgitas Klaas Tartu tegevusi.

Senistest piirangutest ei piisa

"Hinnates hetkeolukorda, oleme seisukohal, et juba rakendatud meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ei piisa. Samuti muutuvad mitmed meie poolt juba rakendatud meetmed kasutuks, sest eraõiguslikus vormis tegutsevad meelelahutuse ja vaba aja tegevusala ettevõtjad ei ole omapoolseid meetmeid rakendanud. Avatud on spordiklubid, treeningsaalid ja ka laste mängumaad. Leiame, et koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on ainuõige kehtestada selliste teenuste osutamise osas täiendavad piirangud," teatas Klaas peaministrile.

Kohaliku omavalitsuse üksustel on Klaasi sõnul kehtivate seaduste kohaselt väga piiratud võimalused oma haldusterritooriumil ohtlike nakkushaiguste ennetamiseks ja tõrjumiseks kõigile kohustuslike meetmete rakendamiseks.

"Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus võimaldab meil sekkuda vaid terviseameti ettepanekul vältimaks eriti ohtliku nakkushaiguse levikut haiguskoldest väljapoole," teatas Klaas.

Vaid apteegid ja toidukauplused võiksid avatuks jääda

Tänasel hetkel, kui koroonaviirus levib kõikjal üle Eesti ja inimeste liikumist ei ole piiratud, on Klaasi sõnul küsitav, kui eesmärgipärane oleks mõne kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumiga piirduvate meetmete (sh osade teenuste osutamise piirangute) kehtestamine.

"Sellised piirangud peaksid olema üleriigilised ja ühetaolised ning lähtuma eesmärgist viia inimeste mittevajalikud otsekontaktid ja mittevajalikud liikumised miinimumini," põhjendas Klaas.

Tartu linnavalitsus leiab, et Vabariigi Valitsus peab eelnevast lähtuvalt esimesel võimalusel kehtestama täiendavad piirangud meelelahutuse ja vaba aja tegevusala teenuste ning ilu- ja isikuteenuste osutamisele, peatama spordisaalide, muude treeningruumide ja seltsitegevuse ruumide kasutamise ning hindama ka muude teenuste osutamise piiramise vajalikkust, sõltumata teenuseosutajate omandivormist.

"Oluline on, et avatuks jääksid ainult toidukauplused ja apteegid. Ühistranspordis tuleb kehtestada täiendavad piirangud kaugliinide toimimise osas (sõidukis reisijate piirarvu kehtestamine) või ühistranspordi kaugliinid sulgeda. Eesti riigipiirid tuleb sulgeda," teatas Klaas.

"Kui Vabariigi Valitsus teenuste osutamisele piiranguid ei kehtesta, oleme me koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Tartu linna haldusterritooriumil sunnitud langetama sellised otsused Tartu Linnavalitsuse poolt," selgitas Klaas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2

  • Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.
  • COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.
  • Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!
  • Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!
  • Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!