Terviseamet on andnud soovituse koroonaviiruse levikualadest, st Hiinast ja Põhja-Itaaliast naasnutel võimalusel kaks nädalat kodus püsida. Itaalia puhul kuulub sinna alla Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna ja Piedmonte regioonid.

Et parasjagu on Eestis käimas koolivaheaeg, on mõistetav, et nii mõnigi perekond on läinud näiteks just Põhja-Itaaliasse puhkama. Spetsiaalselt koolidele ei ole aga terviseamet juhiseid saatnud ja seega eraldi teavitustööd lastevanematele ei tehta.