Täna allkirjastasid Eesti Idapartnerluse Keskus ja ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) vastastikuse mõistmise memorandumi "Õigusriigi reformide toetamine Ukrainas politsei, riigiprokuratuuri ja hea valitsemistava valdkonnas (PRAVO Police)".

Eesti põhisuunaks saab abistamine ja nõustamine prokuratuuri reformimise abipaketi raames, mida hakkab koordineerima juhtiv riigiprokurör Lavly Perling.

"Eesti toetab rõõmuga Ukraina arengut nii õiguse kui ka valitsemise valdkonnas," sõnas Eesti Idapartnerluse Keskuse juht Gert Antsu. "Õigusreformid Ukrainas on hädavajalikud ning Eesti kogemusest on seal palju kasu. Projekti eesmärk on toetada õigusriigi reformimist ja ühitada selle toimimine parimate Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste praktikatega." Antsu lisas, et säärane koostöö sobitub Eesti laiema eesmärgiga pakkuda praktilist toetust Ukrainale kui meie lähedasele sõbrale ja ühele idapartnerlusriigile.

"Ukraina prokuratuuri juhtkond teeb jõupingutusi, et muuta oma ühiskonda prokuratuuri reformide abil ausamaks ja avatumaks. Koostöös Eesti Idapartnerluse Keskusega annan hea meelega oma teadmised, kogemused ja energia Ukraina kolleegide teenistusse. Taandun hetkel Eesti prokuratuuri tegevusest, kuid minu tänaste kolleegide ja asutuse, mille tegevusse ning arengusse olen panustanud enam kui 20 aastat, käekäik läheb mulle edaspidigi korda," ütles Perling.

Prokuratuuri reformimise abipakett on osa laiemast projektist PRAVO Police. Projekti, kuhu kuulub kokku 12 abipaketti, rahastab Euroopa Liit ja viib ellu ÜRO projektiteenuste büroo (UNOPS) kooskõlastatult Euroopa Liidu nõustamismissiooniga (EUAM). Eesti on varem nõustanud projekti infotehnoloogia küsimustes, aidates seeläbi kasvatada 45 000 Ukraina politseiniku võimekust.

Ligi aasta tegutseb PRAVO Police projekti arendamise juures UNOPSi vanema strateegilise nõunikuna endine Eesti sise- ja justiitsminister Andres Anvelt.

EKRE vastuseis välistas võimaluse jätkata peaprokurörina

1996. aastast prokuratuuris töötanud Perling määrati 1. märtsil 2004 Viru ringkonnaprokuratuuri juhiks. 2005. aasta septembrist oli ta Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör. 2007. aastal asus ta juhtima riigiprokuratuuri süüdistusosakonda.

2. septembril 2014 esitas justiitsminister Andres Anvelt Perlingu kandidatuuri riigi peaprokuröri ametikohale. Vabariigi Valitsus nimetas ta 30. oktoobril riigi peaprokuröriks määratud ajaks viieks aastaks alates 31. oktoobrist 2014 kuni 30. oktoobrini 2019.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) vastuseisu tõttu valitsuskoalitsioonis ei leidnud toetust Perlingu jätkamine teisel viieaastasel ametiajal, ka ei kinnitanud valitsus ühtegi kandidaati, mistõttu justiitsminister nimetas ta käskkirjaga juhtiva riigiprokuröri ametikohale prokuratuuris ning määras oma järgmise käskkirjaga, et riigi peaprokuröri asendab Perling.

29. novembril teatas justiitsminister Raivo Aeg, et esitab uueks peaprokuröri kandidaadiks Andres Parmase. Tema kandidatuuriga nõustus ka EKRE.

Kuni käesoleva aasta 3. veebruarini, mil Parmas peaprokuröri ametisse astus, täitis Perling peaprokuröri kohuseid.