Parlament toetas 73 riigikogu liikme esitatud avaldust "Ajaloomälust ja ajaloo võltsimisest" (poolt hääletas täna 72 saadikut). Avaldus on ajendatud Venemaa Föderatsiooni võimude provokatiivsetest sõnavõttudest seoses Teise maailmasõja puhkemisega, ajalooliste faktide võltsimisest oma suurriikliku ideoloogia huvides ja selleks korraldatud agressiivsetest meediakampaaniatest. Molotovi-Ribbentropi pakti ja selle salaprotokollide õigustamisega loob Venemaa Föderatsioon endale pinnast agressiivse välispoliitika jätkamiseks naaberriikide ja kogu läänemaailma suunas, viitasid rahvasaadikud.

TASS vahendab, et Aleksandr Petrov on pahane. Ta arvab, et see on mõnitav ning mõjutab tugevalt kahe riigi omavahelist dialoogi ja läbisaamist. "See on täiesti avalik ebasõbralik käik Eesti parlamendi poolt ja see teeb keerulisemaks omavahelised suhted," kritiseerib ta. "Sellised käigud on kahetsusväärsed ja taunimisväärsed."

Riigikogu avalduses mõistetakse hukka Venemaa võimude katseid ümber kirjutada ajalugu ning õigustada Teise maailmasõja eel kommunistliku Nõukogude Liidu ja natsionaalsotsialistliku Saksamaa vahel sõlmitud mittekallaletungilepingut ja selle salaprotokolle.

Riigikogu avaldus kutsub Vabariigi valitsust üles toetama autentse ajaloomälu säilitamist ja rõhutab vajadust lülitada Eesti koolide õppeprogrammidesse totalitaarsete režiimide kuritegusid ja demokraatiat ähvardanud ohte käsitlevad teemad.

Aleksandr Petrov on Venemaa suursaadik Eestis alates 2015. aastast. Möödunud aasta lõpus andis ta vene Delfile intervjuu, kus tõi välja, et Eesti ja Venemaa suhetes on kindlaid positiivseid aspekte, kuid neid peaks rohkem arendama. Negatiivsetena tõi suursaadik näiteks esile väite, et Venemaa okupeerib endiselt illegaalselt 5,2 protsenti Eestist ning avalduse, et Venemaa peab järgima Nõukogude okupatsiooni ajal tekkinud kahju hüvitamist.