"Eesti tervitab USA algatust, mis annab võimaluse taaselustada Lähis-Ida rahuprotsess, et saavutada Iisraeli ja Palestiina vahel kestev rahu," ütles Urmas Reinsalu.

Eesti toetab, et püsiv lahendus Lähis-Ida rahuprotsessis saab tulla Iisraeli ja Palestiina vahelistel otseläbirääkimistel, mis arvestab mõlema poole legitiimseid püüdlusi. Iisraelit ja Palestiinat tuleb julgustada astuda samme kestva lahenduse leidmiseks ning olema valmis konstruktiivseteks läbirääkimisteks.

USA president Donald Trump tegi 28. jaanuaril teatavaks oma Lähis-Ida rahuplaani, mis tema väitel on "realistlik kahe riigi lahendus", aga tuleb vastu pea kõigile Iisraeli nõudmistele ja palestiinlased lükkasid selle kohe tagasi.

Plaan looks Iisraelile aluse kõigi Läänekalda uusasunduste koheseks annekteerimiseks USA toetusel ja näeb ette ka lõpuks Palestiina riigi loomise piiratud suveräänsusega pärast üleminekuperioodi.