"Minu isiklik arvamus: debatti võib loomulikult pidada kaks kuud enne reformi lõpptähtaega, ent apteegituru sujuva ja selge korralduse huvides on vajalik pigem õigusselgus kui uute ettepanekute pidev lauale löömine," sõnas keskerakondlasest minister Delfile.

Kiik märkis, et säärane tegutsemine mõjutab apteegireformi käiku - ooteperioodil inimesed ei ole edasise tegutsemise suhtes kindlalt meelestatud ning valutumaks üleminekuks tarvilik proviisoriapteekide arvu kasv on seetõttu ka aeglasem, kui see teoreetiliselt olema peaks.

EKRE eelnõu täpsem sisu on Kiige jaoks endiselt teadmata - arutelu sotsiaalministriga pole tolle erakonna poliitikud ette võtnud.

"Ma ei näe, et debatt võiks olla viljakas," ütles Kiik, hinnates EKRE tegutsemist praegustes oludes. Ta näeb koalitsioonierakonna tegudes detsembris toimunu kordamist, mil üritati keskerakondlasest Tõnis Mölderi eestvedamisel reformi jõustumisele vesi peale tõmmata. "Detailide üle võib vaielda, aga võiks keskenduda sellele, kuidas reform ellu viia, mitte tühistamisettepanekutega esile tulla."

Taustast

Viis aastat tagasi võeti Riigikogus vastu apteegireform, mille tulemusel lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes proviisoritele. Üleminekuperiood olemasolevatele apteekidele lõppeb tänavuse aasta 1. aprillil.

Reformi sisu on pinnuks silmis eelkõige just suurkettidele. Ketiapteegid on seetõttu viimasel ajal ka kõvemat häält teinud: detsembrikuus korraldati vähem kui tunnise etteteatamisega aktsioon, mille raames suleti mitusada ketiapteeki, erandkorras jäeti avatuks valveapteegid. Suletud ravimikaupluste uksi kaunistas teade: "Apteegireformi tulemusena sulgeb riik selle apteegi lõplikult 3 kuu pärast. Sulgemisohus on 318 apteeki üle Eesti".

Sotsiaalminister Tanel Kiik on öelnud, et probleemiga tegeletakse aktiivselt ka Sotsiaalministeeriumi tasandil. "Oleme koostöös Ravimiameti ja Proviisorite Kojaga ära kaardistanud Eesti asulad. Me näeme, et saja viiekümnest asulast saja kahekümnes on apteegiteenus tagatud, kolmekümne osas teeme täna tööd, aga mitmes neist on ka leitud tegelikult proviisor, kes on valmis kas apteegi ostma või selle rajama," märkis Kiik Delfile 23. jaanuaril.

Samal päeval ilmus ERRis intervjuu, kus Martin Helme avaldas EKRE rahulolematust olemasoleva reformiplaaniga. "Sellisel kujul apteegireformi jõustamine ei ole meie jaoks vastuvõetav," lausus rahandusminister ning märkis, et uue eelnõuga kavatsetakse erakonna poolt Riigikogus esile tulla kahe nädala jooksul. Helme silmis on praegusel hetkel toetus parlamendiliikmete seas apteegireformi tühistamise suhtes suur.