Põhja prefektuuri Ida-Harju piirkonnagrupi noorsoopolitseinik Eret Elen Viidakas ütles Delfile, et kooli sotsiaalpedagoog teavitas juhtunust ka politseid.

"Koolitöötajad tegid kiiresti kindlaks, kes õpilastest relva kooli tõi ning politsei võttis mänguasja, mis visuaalselt sarnanes väga päris relvale, enda kätte hoiule. Sündmuse käigus õnneks midagi tõsist ei juhtunud ja keegi viga ei saanud. Ühtlasi selgitati nii lapsele kui tema vanematele, et koolikeskkonnas ei ole selline mänguasi kohane," ütles Viidakas.

Koolidirektor Aime Niidase sõnul tabas üks õpilane teist kogemata. "Tegemist oli plastikpüssiga, millest tõepoolest sai välja tulistada plastikkuule. Olukord lahenes nii, et kutsusime ka lastekaitsspetsialisti ja politsei. Kohale tuli ka lapsevanem," ütles Niidas Delfile.

Pihta saanud õpilasel tekkis direktori sõnul punetus. Ka politsei kinnitas, et keegi viga ei saanud ja midagi tõsist õnneks ei juhtunud.

Viimsi vald teatas kahetsusväärsest juhtumist sotsiaalmeedias.

"Osapooltega tegeleb edasi lastekaitse ja noorsoopolitsei.
Kool suhtub antud juhtumisse väga tõsiselt ja teeb kindlasti teavitustööd, et õpilastele meelde tuletada, mida võib kooli kaasa võtta ja mida mitte," teatas vald.

"Paneme kõikidele Viimsi lastevanematele antud juhtumi raames südamele, et Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §44 alusel on selliste esemete kooli toomine rangelt keelatud. Palun jälgige, mida lapsed kooli kaasa võtavad ja selgitage neile kaasnevaid ohtusid ja tagajärgi," pani vald südamele.