Eesmärgiks on luua USA õhujõudude ja Eesti kaitseväe vaheline automatiseeritud ohuteabe süsteem, mis vastab kahe riigi kaitsevägede spetsiifikale ning tugevdab oluliselt osapoolte küberkaitsealast võimekust. sõnas Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktor Kusti Salm. "Regulaarne ohuteabe vahetamine eri osapoolte vahel on tänapäeva üks peamisi küberkaitse võimekuse aluseid“, lisas ta.

Selleks sõlmis kaitseinvesteeringute keskus raamlepingu Cybernetica AS-iga. Cybernetica juhatuse esimehe Oliver Väärtnõu nimetas sammu kahe riigi vahelises kaitsealases koostöös ajalooliseks: „Tegemist on esmakordse kahe riigi vahel ühiselt arendatud võimekusega.

Loodavat süsteemi hakkavad kasutama esmajärjekorras Eesti ja USA ning hilisemas faasis kaasatakse ka teisi liitlasi, mille abil tugevdatakse süsteemiga ühinenud liikmesriikide ja ka Eestis paiknevate liitlasvägede küberkaitse-alast turvalisust.

Projekti aluseks on 2016. aastal USA ja Eesti kaitseministeeriumide vahel allkirjastatud kaitsealase teadus- ja arendustegevuse lepe, mille sõlmimine sai alguse koostööst USA õhuväe uurimislaboriga (US Air Force Research Laboratory, USAFRL).