"Argumenteeritud diskussiooni püüti lämmatada solvangute ja ähvardustega. Võimukandjad pöördusid halvustustega omaenda riigi kodanike vastu, kes julgesid kaitsta vaba ühiskonna tugitalasid. Selline valitsus ei vääri valitsuse nime," kirjutas Ilves sotsiaalmeedias.

Ilvese hinnangul ei ole oht vabadusele aga sugugi möödas, ent siiski on olukord lootusrikas.

"Ometi on ka kõige pimedamal ajal lootust valgusele. Selgub, et oleme tugevamad kui arvasime. Osad meist seetõttu, et mäletame, mida tähendab elu ilma vabaduseta. Oleme vabadust saanud kogeda vaid nappide ajaloohetkede jooksul. Oleme pingutanud selleks liiga palju, ohverdanud liiga palju aastaid, et jõuda siia, kus täna oleme ja me ei saa seista jõuetu kõrvaltvaatajana, kui seda tahetakse meilt võtta," kirjutas Ilves.

"Osa me inimestest on vabaduses sündinud ja kasvanud. Ometi tajuvad ka nemad selgelt, mida vabadus ja selle puudumine tähendab," kiitis ta noorte väärtushinnanguid. "On tõsi, et vabadust ei saa edasi anda ühelt põlvkonnalt teisele samal moel nagu anname edasi traditsioone. Kuid igatsust vabaduse järele saab."

"Loodan nii neile, kes kogenud vabadusetust kui neile, kes sündinud vabana vabas riigis. Nemad kannavad lootust, et uus aasta, uus aastakümme saab parem. Elagu Eesti!" lõpetas Ilves.