Oktoobri lõpus teatas õiguskantsler Ülle Madise, et Maardu linnavolikogu töökorra üks punkt piirab liikmete arupärimisi ning see pole kooskõlas demokraatia põhimõttega.

Maardu linnavolikogu töökorras seisis paragrahv: "Igal volikogu liikmel on õigus esitada ettekande ja kaasettekande kohta maksimaalselt kaks küsimust ilma omapoolsete selgituste ja repliikideta. Küsimuse esitamise ajalimiit on üks minut."

Madise selgitas, et kuigi kohaliku omavalitsuse volikogu tohib ise kehtestada töökorraldus- ning menetlusreegleid, tuleb järgida põhiseadust ning Euroopa kohaliku omavalitsuse harta norme.

Säärane repliikideta küsimus jätaks küsija ilma võimalusest selgitada küsimuse tausta, mis kitsendab ülemäära volikogu liikme õiguseid. See pole kooskõlas demokraatia põhimõtetega.

Kuusalu volikogu eelnõu kohta vastas õiguskantsleri kantselei õiguskorra kaitse osakonna juhataja Külli Taro, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus volikogu istungil suulise arupärimise võimalust eraldi ei reguleeri, see on valla enesekorraldusõiguse küsimus. Seega võiks teoreetiliselt Kirsmani ettepanek opositsiooni sõnaõiguse piiramiseks läbi minna. "Õiguskantsler ei tee järelevalvet õigusaktide eelnõude üle, seetõttu ei hinda ka Kuusalu vallavolikogu eelnõu," lisas Taro.