Abilinnapea Kalle Klandorfi sõnul on lepingupartneritega kriitilised kitsaskohad läbi arutatud, et vältida eelmise nädala olukorda, kus eeskätt jalakäijatele ei olnud tagatud ohutu liiklemine.

"Linnal on lumekoristuseks ja libedusetõrjeks kõik vahendid olemas, selleks on käesoleval aastal teise lisaeelarvega loodud ka erakorraliste lumeolude ja teede puhastamise reserv summas 400 000 eurot ning järgmise aasta eelarvesse oleme planeerinud selleks 500 000 eurot," märkis Klandorf. "Kahtlemata on linna kohustuseks tagada ohutu ja turvaline liiklemine kõigile, nii jalakäijatele kui ka sõidukijuhtidele ning ka linnale tänavahooldust pakkuvad ettevõtted on esimesest libedusest oma järeldused teinud."

Kui linn hoolitseb sõiduteede ning umbes 20 protsendi kõnniteede ja kergliiklusteede libedusetõrje eest, siis 80 protsendi kõnniteede hooldus on korteriühistute või kinnistuomanike õlul.

Abilinnapea möönis, et kuna just jalakäijad on libedusega kõige kaitsetumas olukorras, siis kavatseb linn edaspidi rohkem tähelepanu pöörata eraomandis olevate kõnniteede ja kõnniteelõikude lumekoristusele. "Kõnniteid tuleb puhastada ja libedust tõrjuda mitte ainult hommikuti, vaid sõltuvalt ilmastikuoludest ja vajadusest. Seepärast on mupol ülesanne kaardistada kõige ohtlikumad piirkonnad ning vajadusel teha ettekirjutus või teatis ja kui sellest ei piisa, siis tuleb trahvida," ütles Klandorf. "Samas oleme pakkunud välja lahenduse, et neis kohtades, kus käib rohkem inimesi, võib ka linn ise hakata lund ja jääd tõrjuma, kui kinnistuomanik ise sellega ei tegele. Kuid antud juhul on vaja kinnistuomanike head tahet, et nad ka tasuksid teenuse eest linnale. Samas ei pea nad ise teenuse eest muretsema, vaid lihtsalt kergendama oma rahakotti."

Tagamaks kesklinnas liikuvate jalakäijate turvalisemat ja mugavamat liikumist talvistes tingimustes sõlmib täna Tallinna keskkonna- ja kommunaalamet pilootprojekti raames lepingud nelja kinnistu (Estonia pst 1/3, Estonia pst 5, Rävala pst 8 ja Estonia pst 9/Rävala pst 12) haldajaga kõnniteede puhastamise teostamiseks. Selle järgi teostab linn tänavu detsembrist kuni järgmise aasta aprillini kinnistutega piirnevate kõnniteede lume-ja libedusetõrjetöid ning kinnistu haldaja tasub teostatud tööde eest linnale. Läbirääkimised jätkuvad veel kahe kinnistuomanikuga hoolduslepingu tingimuste osas.

Ühtlasi tõdes abilinnapea, et erakorralise libeduse ehk jää korral ei pruugi graniitsõelmed olla kõige efektiivsem vahend ning ehk peaks jääsulatamisel uuesti päevakorda võtma kloriidide kasutamise kui ühe tõhusama abivahendi.

Vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal (puhastusala on kõnnitee, mis asub teega külgneva kinnistu ja sõidutee vahel). Libeduse tõrjeks tuleb kasutada puistematerjali, mille tera läbimõõt on 2-6 mm. Keelatud on kasutada tuhka või kloriide.

Tallinna linnaosad jagavad kinnistuomanikele ja korteriühistutele tasuta graniitsõelmeid maja- ja tänavaesiste kõnniteede hooldamiseks ja libeduse tõrjeks, täpsemat infot annavad linnaosade valitsused.