1,6 kilomeetri pikkusele katselõigu taristule langes 3 puud, mis kahjustasid ses kohas olnud seadmeid, viivitus- ja loomatõkkeaeda. PPA pressiesindaja Kerly Virki sõnul tegeletakse hetkel parandustöödega.

"Puid langes enam mujal piiriribale sinna, kus piiri välja ehitatud ei ole ja patrullteeks on kas metsa- või laudteed. Nendele patrullteedele langenud puud ei kahjustanud otseselt midagi, küll tuli need samuti eemaldada, et ligipääs piirivalvuritele piiri valvamiseks taastada," märkis Virk.

Tormikahjude likvideerimine kogu kagupiiri ulatuses nõudis ligi 50 000 eurot. Väiksemal määral hõlmab see summa katselõigu kahjustuste likvideerimist, suurem osa ehk üle 40 000 euro on kogu ülejäänud kagupiiri puhastamine langenud puudest.

PPA integreeritud piirihaldusbüroo juht Egert Belitšev ütles, et kui 2018. aasta kevadel valmisid kaks katselõiku, kus testiti piiriehituseks sobivaid lahendusi, ilmnes juba siis, et algselt piiri jaoks ostetud 10-meetrisest piiriribast taristu töökindluse tagamiseks ei piisa.

"Nii kitsale ribale oli piiri ehitamine palju keerulisem, aga ka kulukam. Seda põhjusel, et piir ei jookse sirgjooneliselt ning kitsamale ribale tuleb enam paigaldada seiretehnikat parema vaatevälja saamiseks. Laiemale lagedamale piiriribale kulub hinnalist tehnoloogiat aga vähem. Seepärast jätkas PPA toona läbirääkimisi maaomanikega, et sõltuvalt piirilõigust osta lisaks veel 10-30 meetrit maad," selgitas Belitšev.

Ta tõdes, et torm, mis puid piiriribale kukutas, andis taaskord kinnitust, et 10-meetrist piiririba on vaja laiendada ja taristule liiga lähedale jäävatest puudest puhastada. "Kui piiririba mitte laiendada, on langevad puud ohuks piiritaristule, valvetehnikale, aga muuhulgas ka patrullivatele piirivalvuritele," rõhutas Belitšev.