"Minu kui ministri koostöö kantsleriga hakkas mõranema alates sellest
hetkest, kui otsustasin maikuus Riigikontrolli auditi alusel viia läbi ministeeriumi haldusalal erakorralise auditi toiduohutuse valdkonna juhtimise ja koordineerimise osas, et välja selgitada esinenud puuduste põhjused. Auditi läbiviimisele osutas kantsler selget vastuseisu, nimetades seda „ametnike traumeerimiseks“," teatas Järvik oma pöördumises.

Ta lisas, et ei ole nõus opositsiooni ja Taimar Peterkopi aruandes esitatud etteheidetega ning ei pidanud võimalikuks seetõttu ka vabatahtlikult tagasiastumist.

Järvik teatas ka seda, et tema tervisega on kõik korras. "Käisin trombikahtlusega küll täna hommikul tervisekontrollis, aga kahtlus ei osutunud tõeks."

Avaldame pöördumise täismahus.

Olen viimastel nädalatel saanud palju toetusavaldusi ja positiivseid sõnumeid meie poolehoidjatelt kogu Eestist.

Olen tegutsenud maaeluministrina seaduste alusel ja oma südametunnistuse järgi, et seista Eesti põllumeeste ja maarahva huvide eest. Seda tööd saab edukalt teha üksnes heas koostöös ministeeriumi ametnikkonna ja allasutustega.

Oleme valitsusliidu üheks kõige olulisemaks prioriteediks seadnud riigireformi läbiviimise, mis eeldab ka riigiaparaadi senise tegevuse ümbermõtestamist ja kaasajastamist. Vajame kohanemisvõimelist ja tegusat riigiaparaati, senisest olulisemalt paindlikumat valitsemis- ja
halduskorraldust, vajame bürokraatia vähendamist ning riigiaparaadi senisest efektiivsemat ja tulemuslikumat tegutsemist.

Alates ministri ametisse asumisest võtsin eesmärgiks muuta nii ministeeriumi aparaadi kui ka allasutuste, sealhulgas VTA ja PRIA, senist bürokraatlikku ja suhteliselt paindumatut tööstiili. Soovisin suunata seda märgatavalt enam orienteerituks konstruktiivsele koostööle
maarahvaga. Kahjuks ei näidanud osa ministeeriumi ja allasutuste tippjuhtkonnast eesotsas kantsleriga siirast soovi muuta oma senist bürokraatlikku ja sektorile vastanduvat jäika tööstiili. Selle kohta on mitmeid ilmekaid näiteid, eriti toiduohutuse ning Euroopa Liidu toetuste
asjaajamisega seotud valdkondades.

Minu kui ministri koostöö kantsleriga hakkas mõranema alates sellest hetkest, kui otsustasin maikuus Riigikontrolli auditi alusel viia läbi ministeeriumi haldusalal erakorralise auditi toiduohutuse valdkonna juhtimise ja koordineerimise osas, et välja selgitada esinenud puuduste põhjused. Auditi läbiviimisele osutas kantsler selget vastuseisu, nimetades seda „ametnike traumeerimiseks“.

Kahjuks tööalased suhted ei laabunud ka edaspidi, erimeelsused süvenesid ning olin ministrina sunnitud koostöö kantsleriga lõpetama. Opositsiooni ja meedia poolt minu vastu ülesköetud hüsteeria õhkkonnas oli valitsuse töörahu tõsiselt häiritud. Samas ei pidanud ma õigeks meedia ja opositsiooni survel ise tagasi astuda, sest ma ei saanud nõustuda ka riigisekretär Taimar Peterkopi koostatud aruandes sisalduvate põhjendamatute etteheidetega. Loodan, et juba lähiajal ja uue ministri juhtimisel on võimalik töörahu ministeeriumis ja valitsuses taastada.

Tänan kõiki kellega koostöös oleme alustanud praeguse valitsusliidu püstitatud eesmärkide elluviimist maaelu ja põllumajanduse arendamisel ning maapiirkondade elujõu tugevdamisel.

Mart Järvik
25. november 2019

P.S. Minu tervis on korras. Käisin trombikahtlusega küll täna hommikul
tervisekontrollis, aga kahtlus ei osutunud tõeks.