Eks lähipäevadel peavad koalitsioonikaaslased kokku tulema ja arutelusid pidama, et mis edasi saab, ütles Jüri Ratas.

Mart Helme ei soostunud Delfile pikemalt Ratase arvamust kommenteerima, viidates, et enne tuleb koalitsioonikaaslastega kohtuda.

Kas see pillatud lause tähendab, et tõele vastavad juba eile ringelnud oletused, et Järviku ministrikarjäär saab nädalavahetusega läbi, pole muidugi selge.

Järvik ise ütles eile, et tema endal süüd ei näe, tagasi ei astu. Ka EKRE liider Mart Helme on lubanud kaljuna oma ministri selja taga seista.

Riigisekretäri komisjoni aruanne maaeluministeeriumi valitsemisalas toimunu kohta avalikustati eile. Komisjon leidis, et maaeluminister ja tema nõunik on püüdnud VTA järelevalve läbiviimisesse sekkuda, millega on ületanud oma pädevust. Urmas Arumäe ja PRIA osas aga jäi ka komisjonil õhku mitmeid küsimärke.

Komisjoni järeldus: volitustega seoses oli komisjoni fookus kahel juhtumil, mis käsitlevad kohtuasju, kus üheks pooleks on riiki esindav PRIA ja teisel poolel ettevõtjad, kellelt PRIA nõuab tagasi toetusi. Mõlemas asjas on toimunud ka kriminaalmenetlus. Üks on L. kohtuasi, (ühe kohtualuse nime järgi), kus kohtu all on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. Teine on S. kriminaalasi (ettevõtjate perekonnanime ja ettevõtjate esindaja järgi), kus kahtlustatavateks on mitu füüsilist ja juriidilist isikut. S. kohtuasjas oli nende kaitsjaks advokaat Arumäe.

Komisjonile jäi ebaselgeks, miks jättis minister ühel juhul volituse andmata, kui ta teisel samalaadsel juhul selle andis. Komisjon tuvastas, et osa ministri väiteid volituse andmata jätmise kohta on vastuolus komisjonile esitatud infoga. Materjalide põhjal ei olnud komisjonil võimalik teha järeldust selle kohta, kas minister Mart Järvik jättis PRIA-le kohtuasjas volituse andmata Urmas Arumäe klientide huvidest lähtudes.