Töötukassa soovib järgmisel aastal ETV eetris näha enda tegemisi tutvustavat saatesarja, mis peaks koosnema 12 osast. Selleks on korraldatud hange, kus ühe tingimusena on osalejatel vaja saada ERR-ilt kinnituskiri, et saadet kindlasti on võimalik ETV eetris näidata.

Pole imestada, et Töötukassa soovib kindlustada, et nende tellitud saadet kindlasti ka vabalevis näidatakse, sest TV3 ja Kanal2 on teatavasti vabalevist lahkunud.

5.3. Osaleja poolt esitatavad dokumendid:
5.3.1.Kinnituskiri Eesti Rahvusringhäälingult (ERR), et saadet on võimalik näidata ERR programmi ETV eetris 2020 aastal, 12 osa;

Nagu ütleb ka Töötukassa pressiesindaja Annika Koppel, et nende soov on tagada kõnealuse tööelu ja erinevaid ameteid tutvustava saate tasuta kättesaadavus kogu vaatajaskonnale.

ERR annab kinnituskirja ainult ETV-le?

Ehkki Koppel ütles Delfile, et hankesse ei ole lisatud ühtegi nõuet, mis takistaks osalemast erinevatel produktsioonifirmadel, on selge, et kinnituskirja punktiga on ERR-ile kätte mängitud võimalus pakkujate ringi endale sobivalt kitsendada ja nagu selgub, on ERR seda võimalust ka häbenemata kasutanud.

"ERR-i kanalitel näidatakse ka täna produktsiooniettevõtete toodetud saateid. Ei ole ainult ERR-i enda toodetud saated," põhjendas Koppel, miks klausel ei ole Töötukassa hinnangul vastuoluline ja tõi näiteks muu "Õnne 13", ja "ENSV", mida rahvusringhääling ise ei produtseeri. Seega ei osanud Töötukassa ette näha, et mingite saatesarjade puhul võib ERR hanke enda kasuks pöörata.

ETV vastus kinnituskirja saamise palvele
"Soovime selle sarja toota oma maja sees, seetõttu esitame sellele hankele ideed ETV programmi vajadustest lähtuvalt."

Eile ütles Koppel Delfile ka seda, et Töötukassal ei ole infot, et ERR ei väljastaks kinnituskirju ja sooviks saadet ise teha. Täna ilmus aga hankedokumentidesse teistsugune teave.

Nimelt oli üks hankes osaleda soovinud produtsent küsinud ETV-lt vajalikku kinnituskirja, ent vastus oli üheseltmõistetav: "Soovime selle sarja toota oma maja sees, seetõttu esitame sellele hankele ideed ETV programmi vajadustest lähtuvalt." Anonüümsust palunud teleprodutsent tunnistas Delfile, et vastus oli leebelt öeldes üllatav.

ERR-i pressiesindaja Pille-Mai Helemäe ütles Delfile, et "Eesti suurima teletootjana osaleb ka ERR selles hankes." Samas kinnitas Helemäe, et kinnituskirja väljastades peab ERR olema veendunud, et tootja saade on ETV-le sobiv.

Teisipäeval saabunud hankel osaleva tootja küsimusele, kas hankija eesmärk ongi tootmine ETV-le suunata, vastas Töötukassa täna, et asutusel ei ole eraldi kokkuleppeid ERR-iga saate tootmiseks ning kokkulepete saavutamine on jäetud saate tootja ülesandeks.

Kuidas siis kinnituskiri saada?

Jättes esialgu kirjeldamata kinnituskirja väljastamise protsessi, vastas Helemäe hiljem: "ERR peab olema veendunud, et tootja saade on ETV-le sobiv. Projekti sobivuse kriteeriumid on sarnased nagu kõikide teiste programmi kuuluvate saadete puhul, sh hinnatakse nii sisulist kui ka tehnilist pakkumist ning saate sobivust programmi tervikuna."

Lisaks mainis Helemäe, et ETV-le on seni laekunud hanke kohta üks päring, kuid ühtegi projekti pole neile veel esitatud.

Tegelikkuses aga ei küsitud hankel osaleda soovinult sõnagi sisu, tehnilise osa ega ka programmi sobivuse kohta. Vastuseks öeldi sõnaselgelt, et kinnituskirja majavälistele inimestele ei väljastata. ETV ei tundnud isegi huvi projektiga tutvumise vastu.

Sarnase skeemiga üritas Eesti Televisioon kasu lõigata ka 2014. aastal, kui EAS oli "Ajujahi" saate tootmise hankel nõuded täpselt ETV järgi seadnud. Kuna toona olid vabalevis ka teised kanalid, muutis EAS ajakirjanduse sekkumise järel ka hanketingimusi.