Tänavune Viljandi jõulupuu toodi Viljandi vallast Matapera külast Kutsari tee äärest, kus selle oksad hakkasid teelliikuvatele sõidukitele ette jääma. Seepärast otsustati puu ka maha võtta.

Järgmisena asutakse jõulupuud kaunistama ning 30. novembril süüdatakse advendiküünlad.