"Ma seletan teile ära, mis on plaan B. Plaan B on esmase kaitsevõime tõstmine tasemele, kus see on ka iseseisvalt heidutav, nii et me suudame ära oodata, kuni liitlased meile tõepoolest oma võib-olla aeglase, kohmaka ja poliitiliselt tahtetu otsustusmehhanismiga appi jõuavad," rääkis Helme.

Helmelt küsiti korduvalt eile õhtul Soome meedias ilmunud avalduse kohta, milles ta ütles, et Eesti vajab NATO kõrvale plaani B ning lisas, et selle kallal tehakse tööd. "Ma ei ole mingeid avaldusi teinud, ma olen mõtteid avaldanud, aga need ei ole avaldused," kostis seepeale siseminister.

Marko Mihkelsoni arupärisele vastates sõnas Helme muuhulgas, et on ta väga zen-budismist ning lisas, et selles on mõiste "šokiteraapia". Just viimaseks nimetas ta ka oma juttu plaanist B. "Ja seda šokiteraapiat vajab mitte ainult siin saalis istunud, tihtipeale, ma julgen isegi öelda, ajusurnud seltskond," rääkis minister, kes oli sunnitud saalist kostuvate valjude hüüatuste tõttu lühikese pausi tegema, kuid jätkas: "... vaid seda vajab ka meie liitlaskond teistes riikides. Seda on vaja selleks, et te õpiksite teistmoodi maailma asju nägema, mitte ei arvaks, et maailm on samasugune nagu siis, kui Nõukogude Liit kokku varises. Maailm ei ole enam samasugune."

Säärase lugupidamatuse eest sai Helme riigikogu aseesimees Siim Kallaselt noomida.


Ent see ei jäänud siseministri ainsaks rünnakuks riigikogu suunal. Kui sotsiaaldemokraat Jaak Juske talle meelde tuletas, et valitsuse tööandja on riigikogu, mitte vastupidi, hüüatas Helme vastu: "Vabandust, et ma sekkun! Minu tööandja on minu valija, mitte Jaak Juske."

Erkki Keldo (REF) küsis Helmelt, kas EKRE on valmis loobuma oma kolmandast ministrist või plaanib ellu viia oma lubaduse valitsusliidust lahkuda, kui uurimiskomisjon jõuab selgele järeldusele, et maaeluministeeriumis on tehtud vigu ning halbu otsuseid, mis on kahjustanud riiki. "Mismoodi on ta kahjustanud riiki? Missugust kahju ta on riigile tekitanud? Missugust, eelmisel korral vist oli siin, koguni keegi küsis, kui Mart Järvik oli siin vastamas umbusalduse avaldusel, kas te tunnistate riigivargust. Vabandust! Kas te olete hulluks läinud siin saalis või? Mis teil viga on? Riigivargust! Missugust riigivargust? " hurjustas Helme.

Kui siseministrilt nõuti, et ta riigikogu käest vabandust paluks, teatas Helme: "Mul ei ole millegi pärast vabandada. Ma räägin tõtt, tõtt ja ainult tõtt."

Riigikogu infotund
Infotund sai läbi. 
Riina Sikkut: miks te ei ole valmis spekuleerima minister Järviku teemal, aga palju riskantsemal teemal nagu seda kaitsepoliitika on, olete valmis seda tegema? Helme: te olete küll valitsuses olnud, aga pole selle töökorraldusest aru saanud. Maailma olukord on muutumas, peame sellega arvestama. 
Jürgen Ligi: teil on olnud seisukoht, et vene kool hääbub niikuinii. Palun kirjeldage seda.Reps: ma ei arva, et meil Eesti haridussüsteemis midagi hääbumas on. Peame tagama kõigile väga hea eesti keele oskuse. 
Mart Võrklaev: kas teil häbi ei ole ja soovite riigikogu ees vabandada? Helme: mul ei ole millegi pärast vabandada. Ma räägin tõtt, tõtt ja ainult tõtt. 
Kross: ütlesite Soome lehes ka, et Eesti ei saa loota NATO peale, küll aga mõnede NATO riikide peale. Milliste riikide peale me siis ei saa loota? Helme: teate ise väga hästi, milline on kaitsevõime suuremal osal NATO-s. Riigid, mille peale me loota saame on USA, Prantsusmaa, Suurbritannia. Kiire reageerimisega võime sekkuda Balti riikide kaitseks, on täna puudulik. 
Eerik-Niiles Kross: pean plaan B juurde tagasi tulema. Ütlesite, et oleme töötamas plaan B kallal. Jüri Luik juba ütles, et pole arutatud seda, kaitsekomisjon sellega ei tegele. Kes need meie oleme, kes sellega töötavad? Helme: me on siseministeerium, mis on viimased seitse kuud töötanud sisejulgeoleku tugevamaks muutmiseks. Ametlikult sellega valitsus ei tegele, aga omavahel oleme ministritega seda arutanud. 
Juske: kui raport ütleb, et asjad ei ole korras, kas te vabastate ministri või lahkute valitsusest?Helme: mina nende spekulatsioonidega kaasa ei tule. 
Jaak Juske jätkab minister Järviku teemal: kui Järvik pärast komisjoni otsust ametist vabastatakse, kas jääte oma sõnade juurest ning lahkute valitsusliidust?Helme: ootame ära raporti ja võib-olla on kõik hästi. 
Helm: ütlesin, et Eestil on vaja plaani B, mis tähendab eelkõige iseseisva kaitsevõime järsku ja kiiret tugevdamist, sisekaitse järsku ja kiiret tugevdamist, on šokiteraapia. Seda šokiteraapiat vajab mitte ainult siin saalis istunud, tihtipeale, ma julgen isegi öelda, ajusurnud seltskond, vaid ka meie liitlaskond teistes riikides. Seda on vaja selleks, et te õpiksite teistmoodi maailma asju nägema. Riigikogu aseesimees Siim Kallas noomib ministrit lugupidamatuse pärast. 
Jaak Juske: äkki võiks ministrile meelde tuletada, et riigikogu on tema tööandja, mitte vastupidu. Helme: minu tööandja on valija, mitte Jaak Juske! 
Erkki Keldo: kas kutsute oma kolmanda ministri tagasi, kui komisjon leiab selgeid vigu? Helme: mismoodi on Järvik riiki kahjustanud? Eelmisel nädal räägiti riigivargusest. Kas te olete hulluks läinud siin saalis? Mis puutub süvariiki, siis soovitan teil tutvuda definitsiooniga, mis on USA-s käibel. 
Erkki Keldo küsimus Mart Helmele: kas kutsute Järviku ametist tagasi ja vajasite lisaaega, et oma inimestele selgitada, miks seda vaja?Helme: kindlasti me opositsioonile ei allu. Meil on lisaaega vaja, et kõigist väidetest tõde välja selgitada. 
Küsimus Mailis Repsile. Heljo Pikhof: olete selgelt tauninud kantsler Lemetti tegevust. Mis on teie arvamus - kas kantsler peab olema lojaalne oma riigile ja ametivandele või kahtlaste tegudega ministrile? Reps: sellises kas-küsimuses ei kahtle Eesti riigis keegi. Meil on ju Eesti õigusriik, me kõik teenime siiras usus Eesti rahva huve. 
Ligi: mida peaks riigiametnik tegema olukorras, kus teda püütakse ametist kõrvaldada ja see, kes kõrvaldab, on valetamise ja sekkumisega tegelenud? Aab: tänan küsimuse eest, mis ei puuduta registreeritud küsimuse valdkonda. Täna on sellest palju räägitud, milline on riigiametniku roll. Nagu eelkõnelajad rääkisid: kogu faktoloogias on paras tohuva-pohu. Ma hoiduksin igasugustest lõplikest hinnangutest. 
https://g.nh.ee/dgs/loader.php#id=253557
Küsimus minister Aabile. Signe Riisalo: meil on kohalikud omavalitsused, kus sotsiaalkaitsekulutused on väga erinevad. Mõnedes on tõstetud panust, paljudes on see aga kordades langenud. Milliseid meetmeid olete oma pädevuses rakendanud ja edaspidi plaanite, et kohalikud omavalitsused planeeriks oma eelarveid nii, et inimesed saaksid võrdselt abi kõigis omavalitsustes? Aab: need ressurssid on olnud pikemat aega vaatluse all. Ma möönan, et enamvähem on kõik nõus, et üks valdkond, kus on mahajäämus, on sotsiaalkaitse. Omavalitsused on viimastel aastatel suunanud sinna rohkem raha. 
Jürgen Ligi Mailis Repsile: keeldusite eelmine nädal Mart Järviku valetamise teemal hinnagut andmast, küll aga ei säästnud te sõnu ametnike suunal. Eile juhtus sarnane episood - andsite intervjuu ja ütlesite naiskolleegile osaks saanud räige ähvarduse peale, et seal oli poliittehnoloogia. Mis seal siis tehnoloogiliselt oli ja kuidas saaks teisiti? Kuidas saaks ametnik valetamise puhul toimetada? Reps: õpetajate palgaga pole sel küsimusel midagi pistmist. Ei anna ka täna ma mingeid hinnaguid. Ootame faktid ära. 
Kalvi Kõva: kui palju ja kellega te seda läbi arutasite? See raha puudutab kõiki omavalitsusi ja õpetajaid. Paljud neist said ümberkorraldustest-kärbest teada alles viimastel nädalatel.Reps: kärpeid arutatakse kõigiga läbi. Kui räägime kokkuhoiu meedetest, siis vaatasime oma ministeeriumi eelarvest palju asju läbi ja pidime kuskilt kokku tõmbama või mõne iga-aastase ürituse ära jätma. Kohalikud omavalitsused ei olnud suuremas ebaproportsionaalses tähelepanus. 
Järgmine küsimus minister Mailis Repsile õpetajate palgaraha kohta. Reps: järgmine aasta tõuseb õpetajate palk 1315 euroni. Osa sellest rahast saime juurde, osa tuleb haridustoetusest laiemalt ja osa pidime ise oma eelarvet ringi korraldama. 
Jürgen Ligi: kui te räägite õnnetamisest, peaksite kirjeldama, kuidas Eesti riigikaitse on õõnes. See, mida praegu eitate, on paraku fakt. Teie erakonnakaaslased on viimased kaks nädalat rääkinud, et NATOga ei saa arvestada. See haakub suurepäraselt selle isolatsioonipoliitikaga ja liitlastest eraldumisega. Soome valitsus sai teie sõnadest teada, et Eesti peab plaani, kuidas Soome peaks hakkama Eestit kaitsma. Kas selle pärast ei ole häbi? Kuidas teie maine seal on? Helme: soomlased teevad oma järeldused NATOga liitumise osas ise, neil on kompentents suurem kui teil. Küll aga muretsen seepärast, et E. Macron ja T. Trump on väljendanud kahtlust NATO võimekuse osas. Kui peate neid Venemaa-poolse õõnestustöö tegijaks, siis pöörduge nende poole.  
Keit Pentus-Rosimannus: lisaks Eesti ajakirjanikele on teid nüüd Soome ajakirjanikud ka valesti mõistma hakanud. Aga teie sõnavõtud on tilkhaaval Eestit meie senistest liitlasstest eemale tõuganud. Mihhail Korb astus sarnase avalduse pärast ametist tagasi, kui NATO-vastasust väljendas. Kas peaminister Jüri Ratas on teinud teile ettepaneku amet maha panna? Helme: teil ei ole funktsionaalse lugemise oskust. Maailm on pidevas muutumises. Me ei tea, milliseks kujunevad Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa välispoliitika. Omistate mulle mingeid asju. Ajakirjanik sai minust aru. Ütlesin väga selgelt, et on vaja plaani B, sest me ei tea, mida toob tulevik. Kui te mune ainult ühte korvi ei paneks, saaksite sellest aru. 
Kalvi Kõva viitab eilsele Peeter Ernitsa arvamusloole: listeeria ei ole lihtne asi ja see vajab täpsemat uurimist. Miks te erakonna esimehena ei kutsu oma fraktsiooni liikmeid korrale, et nad juba praegu teevad avaldusi, milles üht või teist süüdistatakse? Helme: sõna on vaba. Sotsialistid muidugi tahavad seda keelustada. 
Sikkut: millist seadust on kantsler Lemetti rikkunud?Helme: küsimus on põhimõtteline. Kui kahe isiksuse koostöö ei laabu, siis seadus annab võimaluse ametnik ametist vabastada. Nii lihtne see ongi. 
Mart Helme: kui mõnel ametnikul on kahtlus, et minister teeb midagi seadusevastast, siis ei jookse ta ajalehetoimetusse, vaid teeb politseile avalduse. Antud juhul on valikuliselt dokumente lekitatud ja see ei ole eetiline tegu. Kui koostöö ei sobi, siis valitsus kuulab ära ministri selgitused ja langetab seejärel otsuse. 
Esimene küsimus Mart Helmele on maaeluministeeriumis toimunu kohta. Riina Sikkut: minister Järvik on teinud ettepaneku kantsler ametist vabastada. Valitsusel on vaja otsustada, kas vabastada ametist ametnik, kes on keeldunud Eesti riigi vastasest tööst. Mis on teie seisukoht? 
Algab riigikogu infotund. Kohal on 53 saadikut.