"Praeguse info kohaselt ei viibi arvatav ähvardaja Eestis. Vahetu ohu hindamisel arvestasime ka saadetud sõnumite sisu ja nende reaalse elluviimise võimalusega ning tutvusime konto kaudu tehtud varasemate sotsiaalmeedia postitustega. Proovime jätkuvalt postituse tegijaga ühendust saada," ütles Saarniit Delfile.

"Kui inimest veebis või ka omavahelises vestluses ähvardavalt kõnetatakse ja inimene tunneb ohtu enda elule ja tervisele, tuleb sellest alati politseile teada anda. Juba fakt, et inimene pöördub politsei poole, näitab, et ta tunneb ennast saadud sõnumitest häirituna," ütles Saarniit.

"Politsei ülesandeks on teha seejärel kindlaks juhtunu asjaolud ning kontrollime asjaolusid ka juhul, kui kriminaalmenetlust ei alustata. Tapmise, tervisekahjustuse tekitamise või olulises ulatuses vara rikkumise või hävitamisega ähvardamine on karistatav siis, kui sellega kaasneb reaalne oht või on inimesel alust arvata, et ähvardus võidakse ellu viia," selgitas Saarniit.

Delfile teadaolevalt ei kuulu kontoga seotud inimesed ühtegi erakonda.