Pöördumises on kirjas, et kuigi riik on astunud mitmeid tänuväärseid samme, kohtlemaks võrdselt üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajaid (näiteks on kehtestatud võrdväärne palga alammäär samade kvalifikatsiooninõuete täitmise korral - toim), soovivad viljandlased astuda veel ühe sammu võrra edasi: tõsta alushariduse pedagoogide puhkuseperioodi pikkus neljakümne kahelt kalendripäevalt viiekümne kuuele.

"Leiame, et koolieelsete lasteasutuste õpetajad teevad tänuväärset tööd ja nende õpetajate läbipõlemise, ületöötamise ning aina suureneva hulga laste eripäradega toimetulekuks on vaja jätkuvat riigipoolset märkamist ning oluline on, et lasteaia õpetajaid koheldakse vastavalt õigusaktides sätestatult ka põhipuhkuse andmisel võrdselt teiste haridusasutuste õpetajatega," seisab algatuskirjas, millele on allkirja andnud Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ja Viljandi linnavolikogu hariduskomisjoni esimees Tiit Jürmann.

Algatuse autorid on teadlikud, et iga kohaliku omavalitsuse pädevuses on määrata ka riiklikult kinnitatud puhkusest pikemaid puhkuseid, ent leitakse, et vastav muudatus riiklikul tasandil annaks kogu Eesti koolieelsete lasteasutuste õpetajaskonnale signaali, et neid koheldakse võrdselt teiste haridustöötajatega.