Sõprusgrupi asutamisel Euroopa Parlamendis Brüsselis ütles Paet, et Arktika on muutumas geopoliitiliselt järjest olulisemaks ning seetõttu peab Euroopa Liit sealsetel arengutel silma peal hoidma. "Euroopa Liit peab tulevikus Arktika piirkonnas aktiivsem olema, sest Arktikas toimuv mõjutab meid otseselt. Sellest ka otsus asutada sõprusgrupp," ütles Paet, kes on ühtlasi Euroopa Parlamendis Arktika-suunalise Euroopa Liidu poliitika raporti üks autoritest.

"Kliimasoojenemise tõttu on tõusnud riikide ja ettevõtete huvi Arktika piirkonna vastu," ütles Paet. "Jääkatte sulamine võimaldab ligipääsu Arktika uutele nafta ja gaasi leiukohtadele ning nende hõlvamisega kaasnevad ka võimalikud pinged riikide vahel. Näiteks Venemaa on viimase kümnekonna aasta jooksul teinud suuri investeeringuid oma Arktikas asuvate relvajõudude arengusse," ütles Paet ning lisas, et samuti on Arktikas jää taandumise tõttu muutumas laevatatavaks uued veeteed, millest üks olulisemaid on Aasiat Euroopaga ühendav meretee Põhja-Jäämerel piki Venemaa põhjarannikut.

"Seni on Arktika püsinud madalate pingetega piirkonnana," ütles Paet. "Euroopa Liit saab siin kaasa aidata, et Arktikas püsiks ka tulevikus koostöö ja rahu," lisas Paet.