ERR: Miks EKRE ei ole valmis valitsuse kodurahu huvides ühest ministrist loobuma?

Martin Helme: Aga see on juba kolmas minister, mis meil maha nokitakse fabritseeritud süüdistustega.

Kanal 2: Kas Järvik saab jätkata ainult seetõttu, et Kert Kingo pidi lahkuma?

Martin Helme: Tegelikult ei oleks tohtinud isegi Marti Kuusikut tagasi võtta

Delfi: Kas te väidate, et Marti Kuusiku süüdistused on fabritseeritud?

Martin Helme: Ma väidan, et üle poole aasta ei ole sealt midagi tulnud ja see poliitiline klapperjaht, mis seal siis toimus, ei ole kohtus ju kuhugi jõudnud

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) ütles Delfile, et selline väide on kahetsusväärne. "Minu teada on väga selgelt tänaseks tunnistajate ütluste baasil läbi viidud kriminaalmenetlus kohtuistungi ootel. Materjalid on ju kohtusse ära saadetud ning prokuratuur ja uurimisasutused on oma töö ära teinud," ütles Aeg.

Ehkki EKRE seisukohad prokuratuuri suunal on justiitsministri sõnul kahetsusväärsed, ei pea Aeg neid ministrile kohatuks.

"Üks asi on poliitiline emotsionaalsus ja emotsionaalselt väljaöeldud väited, mis minu hinnangul kohati ületavad sündsuse piiri. Teine asi on valitsuse igapäevatöö ja valitsuse ülesannete lahendamine," ütles Aeg.

"Ei ole kuhugi jõutud"

Üllatav on Martin Helme väide, et Marti Kuusiku kaasusega ei ole kuhugi jõutud.

  • 29. aprillil, kui Kuusik IT- ja väliskaubandusministrina ametisse astus, teatas prokuratuur, et on ajakirjanduses kajastatud väidete kontrollimiseks kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel tulenevalt alustanud ministri suhtes uurimise.
  • Veidi üle kuu aja pärast, juuni esimesel nädalal esitati Kuusikule kahtlustus.
  • 27. juulil teatas prokuratuur, et tegeletakse süüdistusakti koostamisega ning lähiajal saadetakse see kohtusse.
  • 2. augustil saatis prokurör süüdistusakti kohtusse, misjärel pandi paika eelistungi aeg.
  • 10. oktoobril toimunud eelistungil pandi paika kohtumenetluse järgnev ajakava, mille kohaselt astub Kuusik kohtu ette maikuus.


Kohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles peale eelistungit Delfile, et tegelikult pakkus kohus võimalust juba novembris istungitega alustada, aga kuna sel juhul oleksid võimalikud olnud vaid üksikud päevad, siis teised menetlusosalised ei pidanud seda mõistlikuks.

Kuusik on lähisuhtevägivalla kahtlusi eitanud ning nimetanud seda meediarünnakuks.

Teine "fabritseeritud süüdistus" ehk operatsioon Kert Kingo

Selle valitsuse teine väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo kaevas endale ise augu, kui 21. oktoobril ütles riigikogule, et skandaalne Jakko Väli pole "ükski sekund ega ükski hetk" tema nõunik olnud. Samuti ütles ta, et pole Väliga sel teemal iseig kohtunud. Vale tuli välja, kui ministeerium avaldas Kingo allkirjastatud Väli töölepingu, mis oli sõlmitud kolm päeva varem.


Kingo aga jätkas valetamist ka ametist lahkumise järel. Ta postitas sotsiaalmeediasse, et valetas riigikogu ees seetõttu, et "lähtus juristina isikuandmete kaitse seadusest ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest". "Kui ma oleksin avaldanud Jakko Väli lepinguga seotud asjaolusid, oleks ma pannud toime seaduserikkumise," kirjutas Kingo.

Andmekaitse Inspektsiooni avalike suhete nõuniku Signe Heiberg aga selgitas, et avalikku teenistusse astuja nimi ei ole juurdepääsupiiranguga info.

Kingo oli pahane majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) peale, mis saatis meediasse Väli töölepingu, paljastades nii Kingo vale. Juristina töötanud Kingo arvates oleks tohtinud töölepingut avaldada vaid siis, kui see isik on toime pannud seaduserikkumise.

Seega - Kert Kingo juhtumi puhul peab Martin Helme fabritseerituks kas

a) majandusministeeriumi dokumenti
b) Kert Kingo esinemist riigikogus

Variant a puhul tuleks esitada kuriteoteade dokumendi võltsimise kohta. Variant b kahtluse alla seadmist on aga väga keeruline analüüsida.