"Ministri sõnal on suur kaal ning eriti kaal on siseministri sõnal, kui ta seab kahtluse alla sõltumatu uurimise. Seadusandja tasemel on prokuratuuri sõltumatus tagatud," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Kallase sõnul on on seaduse alusel sõltumatu ka prokurör. "Prokurör on oma ülesannete täitmisel sõltumatu ning tegutseb ainult seaduse alusel ja oma veendumuse järgi," seisab tema sõnutsi prokuratuuri seaduses.

Arupärijad soovivad teada, millistele faktidele tuginedes väitis siseminister, et prokuratuur tegutseb poliitilistel motiividel, kes on need jõud, kes prokuratuuri poliitiliselt suunavad ja kas Helme siseministrina on justiitsministrile esitanud faktilised tõestused, et prokuratuur on poliitiliselt kallutatud.

Samuti uuritakse, millisel analüüsil need väited põhinevad, kes analüüsi koostas ja kas poliitiline mõjutamine toimub ka uurimisasutuste tasandil. Viimaks küsivad arupärijad, mida kavatseb siseminister ette võtta, et uurimisasutustes oleks tagatud poliitiline sõltumatus.