Eesti Päevaleht leiab, et Järvik ei sobi ministriametisse. "Maaeluminister laskis nõunik Urmas Arumäel ennast eksitada või toimis teadlikult tema büroo kliendi huvides. Viimast on põhjust kahtlustada, sest Arumäe ja Järvik on semud juba Järviku vallavanema-aastatest. Lugu näeb välja rohkem ministri teeneteosutamisena sõpradele, mitte kui "süvariigi" rünnak EKRE vastu," seisab lehe juhtkirjas.

Äripäeva arvates peab ministri nõunik vältima oma eri rollides huvide konflikti, vastutus aga lasub ministril ja seda peaks mõistma ka EKRE. EKRE esimehe Mart Helme sõnul on tegemist mugavustsooni nautinud ametnike rünnakutega peavoolumeedia toel ehk ministrit erakond tagasi kutsuda ei kavatse. Äripäev aga leiab, et korruptsioonikahtluste puhul on tegemist ühest küljest juriidilise, teisalt aga tajumise teemaga. "Isegi kui koha kaotab nõunik või on tegemist ametnikkonna vandenõuga, jätab see ministrile vältimatult pleki, sest leebegi hinnangu järgi annab vilets kaadrivalik tunnistust valiku tegija naiivsusest," kirjutab Äripäev.

Postimees kirjutab juhtkirjas, et "me ei tea tänaseni, millises suhtepuntras on omavahel maaeluminister Mart Järvik, talle õigusnõu andnud Urmas Arumäe ning kogu loo keskmes paiknev perekond Soosaar". Postimees toob juhtkirjas välja, et täidesaatva võimu poliitikat kujundas majaväline nõustaja, kes tegi seda oma eelmistele klientidele soodsal viisil. "Jääb vaid küsida, kuidas selline huvide konflikt alles nüüd avastati ja kas Arumäe end mitte teadlikult selle eesmärgi nimel õigusnõuniku rolli pakkunud," küsib ajaleht. Lisaks esitas Postimees küsimuse peaminister Ratasele: "mis on selle valitsuse ühisosa ja kuidas minnakse edasi?".

Õhtuleht kirjutab, et "võinuks ju arvata, et õnnetu IT-ministri Kert Kingo väljavahetamisega saab valitsus viimaks töörahu, kui polnuks juba varasemast maaeluminister Mart Järviku ebalevaid seisukohti listeeriaskandaali asjus", nüüd lisandus skandaal seoses nõunik Urmas Arumäega.

Õhtulehe arvates ei pruugi Mart Järviku väljavahetamine halb variant olla, arvestades, kuidas EKRE leidis Kingo asemele märksa pädevama ministri. "Kui aga Järvikust kümne küünega kinni hoitakse, siis jääb üle kaasa tunda jälle vaid peaminister Ratasele, kes kogu selle halva mängu juures head nägu tegema peab," seisab Õhtulehe juhtkirjas.