Tehnikaülikooli nõukogu kuulas tänasel korralisel koosolekul ära nii ülikooli uurimiskomisjoni kui nõukogu auditikomitee (koosseisus Martti Talgre, Ülo Jaaksoo, Vaiko Tammeväli, Laur Hiob) raportid ajalehes Postimehes esitatud väidete kohta, mille järgi on Nurkse instituudis väidetavalt toime pandud mitmeid rikkumisi.

Auditikomitee ei leidnud tõendeid, mis viitaksid ajalehes toodud süüdistustele, sh pettusele, võltsimisele, korruptsioonile, kelmusele või soodustuskelmusele, teatas tehnikaülikooli pressiesindaja Krõõt Nõges. Samas tuvastas komitee mitmeid ülikooli sisemiste reeglite rikkumisi ja andis soovitusi nende vältimiseks tulevikus.

Kõik auditikomitee liikmed olid oma järeldustes üksmeelsed, eriarvamusi polnud.

Arutelu põhjal otsustas nõukogu lõpetada ülikoolis Postimehe väidetest käivitunud uurimise.

„Ülikool on Nurkse kaasusest saanud olulise õppetunni, mis annab ülikoolile võimaluse oma tegevust tõhustada," sõnas Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo. "Isiklikult olen sügavalt pettunud, et siirana tundunud vilepuhumisest alguse saanud uurimiste käigus loobus vilepuhuja täielikust koostööst ülikooli uurimiskomisjoni ja nõukogu auditikomiteega."