Ringkonnakohus käsitles artikli autoreid teole kaasaaitajatena ning asus seepärast seisukohale, et ajalehes avaldatud ebaõigete andmete puhul on avaldajaks nii ajalehe väljaandja kui ka artikli autor, mis on pretsedenti loov kohtulahend, sest esimest korda pani kohus ajakirjaniku isiklikult väljaandes avaldatu eest vastutama, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Otsus puudutab 8. juunil 2017 Postimehes avaldatud artiklit pealkirjaga "Bordelliärika kautsjoni korraldas Sarapuu väimees", milles väideti, nagu oleks Margo Tomingas organiseerinud bordelliäris kahtlustuse saanud Tanel Aaviku kautsjoni tasumise.

Mõlema astme kohtud leidsid, et ajakirjanikud valisid teadlikult halvustava keelekasutuse ja jätsid andmete kontrollikohustuse sisuliselt täitmata, kuna avaldajad ei suutnud tuua kohtumenetluses ühtegi selgitust või tõendit selle kohta, kuidas nad anonüümselt allikalt saadud vihjet kontrollisid.

Maakohus mõistis möödunud aasta novembris Margo Tominga kasuks hüvitisena AS-ilt Eesti Meedia välja 3000 eurot, ajakirjanikelt Joosep Värgilt ja Risto Berendsonilt kummaltki 500 eurot, lisaks mõistis kohus Eesti Meedialt, Joosep Värgilt ja Risto Berendsonilt Margo Tomingase kasuks välja 3637,2 eurot menetluskulusid koos viivistega.

Lisaks tuli kohtusse viinud artikkel Postimehe veebist maha võtta ning Värk ja Berendson pidid avaldama viie tööpäeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest Postimehe paberlehes ette antud tekstiga õienduse pealkirjaga "Postimees avaldas Margo Tomingase kohta valeandmeid", ilma oma kommentaare lisamata, koos suure fotoga Margo Tomingast. Sama uudis pidi olema ühe tööpäeva vältel ka vähemalt kaheksa tundi järjest Postimehe veebiväljaande avauudis, mille avaldas Postimees mullu 13. novembril.

Värk ja Berendson kohtus hagi ei tunnistanud, selgitades kohtule, et nemad ei olnud artikli avaldajad, vaid töötajad, keda avaldaja kasutab oma majandustegevuses ning neil ei ole iseseisvat võimu uudiste, artiklite jms avaldamiseks, vaid see on käsitletav nende tööülesandena.

Ajakirjanikke puudutava otsuse kaebas aga väljaandja ringkonnakohtusse edasi, kuid tänavu oktoobris tehtud otsus jättis Harju maakohtu mulluse otsuse aga muutmata ning lisaks jättis kohus apellatsioonikaebuse hinna 7000 eurot ja Tomingase apellatsioonikaebusega seotud menetluskulud (560,5 eurot) Värgi ja Berendsoni kanda. Ajakirjanikel oli võimalik kohtuotsus riigikohtusse kuu aja jooksul edasi kaevata, mida nad ei teinud, ja seega jõustus kohtuotsus lõplikult sel nädalal, mil edasikaebamise aeg lõppes.