On ebatavaline, et teid pole maaeluministeeriumi kontaktide nimekirjas.

Ma ei olegi selles mõttes klassikaline ministri nõunik.

Kuidas see teil korraldatud on?

Minu advokaadibürool on kliendileping maaeluministeeriumiga. Sisuks on see, et osutan õigusteenust konkreetselt ministrile.

Kas kõikides õigusalastes küsimustes või on mõni konkreetne teema?

Absoluutselt, jah. Keegi minu käest muidugi ei küsi, et millal lehm peaks lüpstud saama jne. Ikka õigusalastes küsimustes. Võib-olla ka mõnikord juhtimisalastes, sest mul on juhtimisteadustes doktorikraad ja olen ka avalikus sektoris ministrina, vallavanemana jne olnud. Tuleb ka selliseid küsimusi ette, aga ikkagi valdavalt õigusteenus, jah.

Mis ajast te olete tema nõunik?

Maist kuskil.

Ja siis minister pöördus ise teie poole? Või keegi nõunik?

Jajah, ikka tema. Kus ma ise – ikka tema, jah.

Saan aru, et te ei esinda mitte ainult ministrit, vaid kogu maaeluministeeriumit?

Ei-ei-ei, ma olen ikkagi ainult ministri nõustaja. On kahesuguseid niisuguseid nõunike kohti – on ministeeriumi ja ministri nõunik. Neid viimaseid nimetatakse vist isegi poliitilisteks nõunikeks. Aga mina ei kvalifitseeru kummakski – konkreetselt advokaadina annan ministrile õigusalast nõu. Nii, et selles suhtes on võib-olla täiesti unikaalne olukord.