Reformierakondlane Urmas Kruuse esitas peaministrile küsimuse, mis puudutas rahvuskonservatiivist maaeluministri parteilist sekkumist toiduohutusse. Ta selgitas, et veterinaar- ja toiduohutuse süsteem ning rõhutas, et sellel on paar olulist nurgakivi: üks on seotud läbipaistvuse ja sõltumatusega, teine teaduse ja teadmispõhiste regulatsioonide ja ekspertiisiga.

"Sellel suvel on nn listeeriaskandaalis kerinud üsna sellise, minu arvates omapärase ja ohtliku tendentsi, kus minister Mart Järvik tegelikult ühelt poolt on avalikkusele seda protsessi kirjeldanud omasoodu, jättes mõned asjad enda teada, ehk võiks öelda, et sulaselge valetamisega, nii kui kommenteerida mõnes mõttes ka ajakirjanduse väljauuritud fakte," rääkis Kruuse. Teise tahuna tõi riigikogulane välja parteilise juhtimise antud küsimuses.

Kuna Järvik ei ole Kruuse sõnul aldis riigikogu liikmete küsimustele vastama, pöördus Kruuse küsimusega hoopis peaministri poole ning viitas, et Ratas lubas oktoobrikuisel pressikonverentsil, et teeb endale selle asja selgeks ning uurib välja ka seni avalikkuse eest varjatud kirjavahetuse. Nõnda esitaski ka valitsusjuhile küsimuse, kas too on jõudnud selle asjaga tegelda ning leiab ka, et minister Järvik on oma sõnavõttudega olnud vassiv ja avalikkusele valetanud.

"No ma ütlen teile niiviisi, et täna mulle teadaoleva info põhjal ei saa ma anda hinnangut, kas ta on valetanud," sõnas Ratas küsimusele vastates ning lisas, et iga minister peab suutma oma haldusala küsimusi veenvalt ja ammendavalt avalikkusele ja loomulikult riigikogu liikmetele selgitada. "Olen nõus, et antud juhtumis on endiselt üleval mitmeid küsimusi, millele tuleb maaeluminister Mart Järvikul anda selgeid ja põhjalikke vastuseid."

Ratas lisas, et Järvik on väljendanud rahulolematust oma valitsusalas toiminud info liikumisega ning avaldas lootust, et need probleemid on osapoolte koostöös praeguseks omavahelises suhtluses ületatud.

Riigikogu infotund 6. novembril
Viimased kuus küsimust jäid infotunnis läbimata, sest infotunniks ettenähtud kaks tundi sai otsa. 
Jürgen Ligi palun pensionireformi põhjal Rattal selgitada oma parteilist juhtimise stiili: kuidas nii saab, et erakond, mis on varemalt mõistlikku juttu rääkinud ja enne valimisi teist sammast kaitses, järsku seisukohta muudab? Keegi ei kohusta teid olema koalitsioonijuht, te peate teenima Eesti rahvast, aga sellega teete kahju. 
Katri Raik tõstab taas teemaks valitsuse liikmete valetamise. Ta tsiteerib eilset Postimehe artiklit perevägivalla ja -tülide kohta ning lisas, et seejärel üritas minister Facebookis vastupidist väita. Mis on teie seisukoht perevägivalla osas? Ratas: see on vägivallaliik, mis tuleks päevavalgele tuua ja ma mõistan selle hukka. Kui räägite Solmanist, siis ta ju ütles mõni aeg hiljem välja, et ta ei toeta mingit osa perevägivallast ning vabandas, kui võis jääda vale mulje. 
Urmas Kruuse: suurem pension siis, kui I ja II sammas koos toimivad. Kui II sammas muuta vabatahtlikuks, siis pension väheneb. Minu arvates on vastutustundetu, kui see sammas lammutada. Miks te olete nõus sellele?Kiik: kui inimesed otsustavad II sambast lahkuda, siis oleme otsustanud, et senine see 4% läheb esimesse sambasse. See ongi valdkond, kuhu tuleb raha juurde panna. Mina soovitan pigem säästa ja teha mõistlikke investeerimisvalikuid ja sellele mõelda enne seda, kui pensioniiga käes on. 
Mart Võrklaeval on sotsiaalministrile küsimus pensionite kohta: kuidas suhtute IMF ja Eesti Panga soovitustesse loobuda II pensionisamaba vabatahtlikuks muutumisest ning kuidas suhtute rahandusministri väitesse, et teise samba kaotamiseks saadi rahva mandaat, kuigi tegelikult see nii ei ole? Kiik: Mis puudutab soovitustesse, siis neid tuleb kindlasti kuulata. Mis puutub valitsuse otsustesse, siis neid teeb iga riik ikkagi ise. Tuleb valmis olla, et esimeses sambas tuleb rohkem panustada. Olen varasemalt öelnud, et isiklikult plaanin jätkata teise sambasse kogumist. 
Ossinovski: see, kuidas neid asju tehakse praegu, on väga hämar. Selles mõttes on siiski väga oluline, millised inimesed selle otsuse ettevalmistamises osalevad enne seda, kui see jõuab riigikogusse. Seda enam, et muid surveid, kui ärihuvide kaitsmine, seal ei ole. Kiik: midagi läbipaistmatut siin ei ole. Osalevad riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed ja sotsiaalminister. 
Seitsmes küsimus. Jevgeni Ossinovski uurib Tanel Kiigelt apteegireformi kohta. Ta viitab riigikontrollile ja ravimite hinnale, mille eelnevalt tõi välja ka Riina Sikkut. Kas te võiksite nimetada kõik liikmed, kes selle reformi töörühma kuuluvad? Kiik: ma ei hakkaks nimesid välja tooma, sest seal on liikmed vahetunud, iga osapool saadab laua taha kolm kuni neli oma esindajat. 
Kruuse: kas teil Mart Järviku osas puudub hetkel informatsioon või te rohkem selle teemaga ei tegele? Moonika Helmele võiks anda selgituseks, et lisaks VTA juhile lahkus veel inimesi ja seda põhjusel, et nad tegelesid arvete võltsimisega. Ratas: olen lugenud mitu korda, aga päris keeruline on aru saada sellest lausest, mis pressikonverentsil öeldi. Minister peab siin andma lisavastuseid avalikkusele ja riigikogu liikmetele. 
Helle-Moonika Helme: Urmas Kruuse on unustanud, kuidas ta ise maaeluminsirina võttis VTA juhi ametist maha ja süüdistas teda oma tegematajätmises. Ratas, kas Kruuse ka tegeles siis parteilise sekkumisega? Ratas: mina ei olnud siis peaminister. Kas tema sekkus Reformierakonna tagatoa sunnil või peaminisri sunnil või oli seal tõesti mingeid rikkumis, mul seda infot ei ole. Aga kui teil on huvi, ma võin paluda, et seda infot uuritakse. 
Urmas Kruusel on küsimus maaeluminister Mart Järviku parteilises sekkumise kohta toiduohutusse: minister ei ole valmis riigikogu liikmetele vastama listeeriskandaali asjus, seega küsin teilt. Kas te olete selle kirjavahetuse järgi uurinud ning jõudnud samale järeldusele nagu on meedias välja toodud, et Järvik on oma avalduses olnud vassiv ja avalikkusele valetanud? Ratas: peamine on see, et toiduainete ohtus tööstuses ja kaubanduses oleks tagatud. Olles suhelnud ka täna VTA juhiga, siis nad on teatud kaasuste puhul kehtestanud nulltolerantsi. Kiidan neid selle eest! Teiselt poolt ütleb meie rahvatarkus, et valel on lühikesed jalad.  Antud juhtumis on endiselt üleval mitmeid küsimusi, millele tuleb maaeluminister Mart Järvikul anda selgeid ja põhjalikke vastuseid. Minister on ise väljendandud rahulolematust oma valitsusalas toiminud info liikumisega ja ma väga loodan, et need probleemid on osapoolte koostöös praeguseks omavahelises suhtluses ületatud. Täna ei saa ma öelda, kas Järvik on millegi osas vassinud. 
Täiendav küsimus Juskelt: kas selle peale peaks tagasi astuma? Ratas: mul ei ole mingit teadmist, et Reps oleks valetanud ja ma ei näe põhjust, miks ta peaks tagasi astuma. 
Järgmine päevakorrapunkt on valitsusliikmete valetamise kohta. Jaak Juske: oktoobri keskpaigas haridusministeerium avalikustas üpris ootamatult lasteaedade õppekava uue versiooni. Kui oma ala eksperdid hakkasid seda üpris tagurlikku dokumenti kritiseerima teravalt, teatas minister Mailis Reps, et tema ei ole selle paberiga tutvunud, tema pole seda paberit lugenud, misjärel aga selgus, et ta on sellelesamale dokumendile ise kirjutanud eessõna.Hiljuti viiste Kingo lahkumisavalduse Kadriorgu, millal teete seda Repsiga? Ratas: minul ei ole Repsi lahkumisavaldust. 
Signe Riisalo apteegireformist: mis hinnagu annate olukorrale, kus inimesed on segadusse aetud, sest ei tea, kas nende koduapteek jääb lahti, kas ravimihinnad muutuvad? Kiik: need teemad on laual ja neid arutatakse, kuid koalitsioonilepingus pole midagi sellest kirjas. Seega on raske öelda, mis järgmine aaasta saab. Aga apteegiteenus saab üle Eesti olema tagatud. Ei ole ühtegi osapoolt turul, kes võidaks sellest, kui toimuks suurem massiline apteekide sulgemine. 
Nüüd on Riina Sikkutil küsimus sotsiaalminister Kiigele apteegireformi kohta: apteegid on kahe suurema hulgimüüja käes ja neil ei ole motivatsiooni kaubelda hindade üle ja riigikontroll leidis, et haiglaapteegid saavad oma ravimid umbes 10% soodsamalt, kui müüakse jaeapteekides, kuigi jaemüügi kogus on tegelikult suurem. Nii et tegelikult aastal 2012 selle kallima ravimi maksis kinni patsient, hulgimüüjate ja ketiapteekide kasumi maksis kinni patsient, krooniliste haigustega patsient, vanem inimene, madala sissetulekuga inimene. Kas selle seitsme aasta jooksul, mis riigikontrolli auditi järeldustest on möödunud, kas iseenesest on midagi paremaks läinud? Kuidas on meil ravimite hinnad, kas on kuidagi iseeneslikult juhtunud, et patsient enam oma sellist üle jõu käivat koormat ei kanna, või ikkagi oleks vaja apteegireformiga lõpuni minna nii patsientide parema ravimite kättesaadavuse huvides kui ka selle nimel, et apteegid oleksid tervishoiuasutused ja oleksid suunatud inimese paremale tervisele, mitte nii palju äriliste eesmärkide täitmisele?Kiik selgitas, et ravimite hindade osas oleks ka mõistlik edasi minna reformiga. 
Urmas Kruuse: teie sõnavõtte kuulates jääb mulje, et tegemist on mõnes mõttes topeltmoraaliga. Võib öelda, et mis on lubatud Helmetele, pole lubatud naistele. See on väga häiriv ühiskonnas. Kas saate kinnitada, et käitute kõigiga ühtemoodi? Kui nii teete, siis oleks kaks varianti - kas Kert Kingo jätkaks täna ministrina või Mart Helme seda ei oleks. Ratas: Kingo lahkus oma soovil. Punkt kaks: mind häirib, kuidas te meelevaldselt panete kokku kaks asja. Sellel võrdlusel tuua mingit seost ei ole ju mingit alust. 
Kallas kordas oma küsimust: mida kavatsete teha nende ministritega, kes on korduvalt avalikkusele ja riigikogule valetamisega vahele jäänud? Ratas: kui rääkida Kingost, siis oli tema otsust tagasi astuda. Mis ma kavatsen teha? Peaministri roll on, et valitsus töötaks ühtse meeskonnana ja ei oleks valetamist. Aga peame ka arvestama, et kui tulla valitsusse n-ö puhta lehena, siis see tunnetus, milline on poliitiku sõnakaal, on palju väiksem. Mõnedes juhtudes tuleb anda inimestele võimalus edasi minna. 
Järgmise küsimuse esitab Kaja Kallas: minister Kingot ametist vabastades viitasite sellele, et selle põhjus oli valetamine. Teil on valitsuses teisigi ministreid, kes on korduvalt valetamisega vahele jäänud. Näiteks siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme, maaeluminister Mart Järvik on korduvalt valetamisega vahele jäänud. See loetelu on väga pikk. Mida te kavatsete teha oma valitsuse teiste valetavate ministritega? Ratas: valetamisel poliitikas pole kohta. Sellest tuleb lähtuda. 
Yoko Alender: tänaseks on kõigile selge, et EKRE-l pole mingeid väärtusi, see, millega nad tegelevad, on odav poliitteater häälte nimel. Ametisseastumise kõnes lubasite naeratavat, sidusat ja solidaarset Eestit. Eelmine nädal siiski teie valitsusparter EKRE korraldas meeleavalduse ja nägime-kuulsime arvamusi, et seksuaalvähemused on vigased, pederastia oli nõukogude ajal kuritegu - justkui see on siis midagi, mida me ihaldaksime tagasi -, käed eemale lastest. Minu arust odav poliitteater, küll aga väga lõhestav siiski. Kas te peaministrina peate vajalikuks ja nõuate, et valitsuspartner vabandaks Tartu noorte ees või kavatsete te ise seda teha?Ratas: odav poliitteater oli ka see, kui Kaja Kallas valitsust "Rannamajaga" võrdles.  Opositsioon näeb seda poliitteatrit ühtemoodi, koalitsioon teistmoodi.Meeleavaldused on demokraatliku ühiskonna tunnus, seda ma kindlasti kuidagi ei saa halvaks panna. Kui seda tehakse rahumeelselt, siis igal juhul ma ei näe siin probleemi.  Kui tehakse selliselt, et levitada verbaalset viha, rääkimata füüsilisest ründest, siis on hoopis teine tera nendel asjadel. Seda kindlasti tuleb ühiskonnas jälgida, et selliseid asju ei oleks. 
Saare täpsustav küsimus: kas te peaministrina tunnete, et Eesti ühiskonnas on sidusus pandud teie koalitsioonipartneri poolt pidevalt proovile? Ratas: sellega ma kindlasti ei nõustu, et sidususe mõõdupuu on ainult EKRE. Mida laiahaardelisem koalitsioon on, seda parem. Tänane koalitsioon koosmeb kahes konservatiivsest ja ühest liberaalsest erakonnast - see on selle koalitsiooni tugevus.  
Ratas: demokraatlikus ühiskonnas on alati erinevad meeleavaldused lubatud. Aga mis pole lubatud, on viha külvamine - olgu verbaalsel või füüsilisel moel. See on see, mida igapäevaselt teen - et seda Eesti ühiskonnas ei oleks. 
Indrek Saar küsib peaminister Rataselt koalitsioonilepingu täitmise kohta. Ta luges ette koalitsioonilepingust kaks punkti: "Edendame sidusat, hoolivat ja sallivat ühiskonda, mille liikmed tunnevad end turvaliselt ja ühiskonna ellu kaasatuna." ning "Taunime resoluutselt rahvuste vahelise vaenu ilminguid, antisemitismi ning ühiskonda lõhestavat retoorikat." Seejärel loetles ta ette mitmeid näiteid koalitsioonipartner EKRE sõnavõttudest ja rünnakutest. "Mida te peaministrina teete selleks, et ühiskond muutuks sidusaks?" 
Infotunnis osalevad peaminister Jüri Ratas, sotsiaalminister Tanel Kiik ja keskkonnaminister Rene Kokk.