Rahandusministeerium alustas menetlust riigihangete seaduse alusel, mis käsitleb hankelepingu või raamlepingu sõlmimist ilma nõutud menetlust korraldamata, ütles ministeeriumi pressiesindaja Kristina Haavala.

"Kas väärtegu on toime pandud või mitte, selgub menetluse käigus," märkis ta.

Oktoobri keskel eitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf keskkriminaalpolitseile (KKP) kuriteoteate seoses võimalike rikkumistega Tallinna Linnatranspordi AS-is, kuid sealt saadeti see edasi rahandusministeeriumile võimaliku väärteomenetluse käivitamiseks.

"Avalduses kirjeldatud asjaolud viitavad riigihangete seaduse nõuete rikkumisele, milles sätestatud väärtegude menetluspädevus on rahandusminsiteeriumil," ütles KKP pressiesindaja Barbara Lichtfeldt toona.

Klandorf esitas TLT kohta kuriteoteate, mis puudutas ettevõtte sisejuurdluse tulemusi.