Maaeluminister ja EKRE liige Mart Järvik saatis reformierakondlasest maaelukomisjoni aseesimehe Urmas Kruuse teabenõude tagasi, sest leidis, et riigikogu liikmel ei ole õigust teabenõudeid esitada. "Tundub, et see on küll väga meelevaldne tõlgendus," sõnas Aeg. Tema sõnul aga ei erista avaliku teabe seadus riigikogu liikmeid teistest Eesti kodanikest, kellel kõigil on õigus teabenõudeid esitada.

Aeg tõi välja, et riigikogu liikmel on küll ka teisi võimalusi valitsuse liikmetelt info väljanõudmiseks, milleks on näiteks arupärimine või ka küsimuse esitamine riigikogu infotunnis. "Riigikogu liikmele tuleb vastata, riigikogu liiget ei saa ju infoväljast välja lõigata, see on küll selge," sõnas justiitsminister.

Kruuse saatis 25. oktoobril maaeluminister Järvikule teabenõude, milles soovis näha listeeriapuhanguga seotud kirjavahetust veterinaar- ja toiduametiga, samuti kirjavahetust ministeeriumi sees. Viis päeva hiljem saatis Järvik teabenõude Kruusele tagasi põhjendusega, et Kruusel pole riigikogu liikmena õigust teabenõudeid esitada. Eile saatis Kruuse sama teabenõude Järvikule uuesti.