"Võlgnen omapoolse selgituse oma tagasiastumise tagamaadest. Olen veendunud, et ma ei ole avalikkusele ebaõiget infot edastanud. Jakko Väli pidi poole kohaga nõunikuks asuma 21. oktoobril, kuid temaga 18. oktoobril sõlmitud töölepingu palusin ma tühistada 19. oktoobri hommikul kell 11.07" kirjutab Kingo Facebookis. "Meie koostöö lõppes enne, kui see alata jõudis. Väli ei ole mulle sekunditki nõu andnud. Samuti ei ole ma valetanud meie kohtumise kohta. Oleme kohtunud temaga ainult ühe, selle aasta kevadel, saate Skorpion võttel."

Ta jätkas, et riigikogus 21. oktoobril esitatud sellekohastele küsimustele vastates polnud tal võimalik tema töölepingu asjaolusid täpsustada, sest juristina lähtus kehtivast isikuandmete kaitse seadusest (IKS) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest (IKÜM). "Kui ma oleks avaldanud Jakko Väli lepinguga seotud asjaolusid, oleks ma pannud toime seaduserikkumise. Võimalik, et opositsiooni eesmärk just see oligi."

Ta märkis, et kõik töölepingud on asutusesiseseks kasutamiseks, mis omakorda seab piirangud nende isikustamiseks ja sisu avaldamiseks. "Andmesubjekti õigused peavad olema tagatud ja neid ei tohi kahjustada. Lähtusin kehtivatest regulatsioonidest, st tööandja vastutab selle eest, et andmeid ei edastataks ilma seadusliku aluseta (sh andmesubjekti loata). Isiku töölepingut on õigus väljastada ainult asjaolude selgitamiseks juhul, kui see isik on toime pannud seaduserikkumise."

Kingo tõi välja, et vaatamata sellele, et ta juhtis ametnike tähelepanu nendele juriidilistele nüanssidele, saatis majandusministeerium 23. oktoobril Väli lepingu meediale. "Ma ei pea võimalikuks jätkata töötamist olukorras, kus minu haldusalas eiratakse tahtlikult seadusi ja toimub süsteemne vastutöötamine. Ühtlasi eelistan seadustest kinnipidamist opositsiooni või meedia pilli järele tantsimisele. Kui selle hinnaks on ministriametist taandumine, siis teen seda mitte küll kerge südame, aga puhta südametunnistusega."

Kingo teatas tagasiastumisest üleeile. Delfi kajastas siis, et ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.

Vaata ka Kingole saatuslikuks saanud ülesastumist riigikogu istungil 21. oktoobril: