„Täna on paraku tuhandetes 70-90ndatel ehitatud gaasiküttega kortermajades gaasiveesoojendid, mille turvalisuse ja töökindluse suhtes puuduvad ajakohased andmed,“ ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Lisaks on paljud korterelamud rekonstrueeritud, inimesed on oma kodudes remonti teinud, kuid sageli pole meeles peetud, et gaasiseade vajab töötamiseks piisavalt õhku, mistõttu on juhtunud ka varasemast rohkem õnnetusi,“ tõdes minister ministeeriumi vahendusel.

„Kehtima hakkava õiguse kohaselt tuleb gaasipaigaldistele teha audit üksnes enne esmakordset kasutusele võtmist ja pärast ümberehitamist. Täiendavalt kehtestatakse elamutes paiknevatele küttegaasiseadmetele korralise kontrolli kohustus iga 4 aasta tagant pädeva isiku poolt. Kontrollida tuleb kodudes kütmiseks ja vee soojendamiseks kasutatavaid gaasipaigaldisi,“ selgitas MKM-i siseturu asekantsler Kristi Talving.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektor Kaur Kajak rõhutab, et gaasipaigaldise korrashoiu ja ohutuse eest vastutab paigaldise omanik. „Kui kodus on gaasiseade, kutsume inimesi üles paigaldama eluruumi vingugaasiandur. Kodudes paiknevaid gaasiseadmeid tuleb korras hoida ja ümberehituste puhul kaasata kindlasti selleks pädevad isikud.“

Aastatel 2017-2018 on küttegaasiseadmetega juhtunud 25 õnnetust, mille põhjuseks on olnud vingugaas ning inimene on hukkunud või pöördunud haiglasse. Vingugaas on lõhnatu ja värvitu ning seda aitab tuvastada ainult vingugaasiandur.

Määrusega muudeti ka nõudeid gaasimahutite paiknemisele teiste hoonete suhtes. Edaspidi on ettevõtjatel rohkem valikuvõimalusi mahutite asukoha valikul. Nõuded rakenduvad alates 1. jaanuarist 2021.

Majandus- ja taristuministri määruse „Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded“ nõuded rakenduvad jõustumise hetkest, hiljemalt novembri alguses 2019.