"Kui räägime ühiskonna sidususest, on üks peamisi võtmeküsimusi ühiskondlikud hoiakud ning murekohaks stereotüüpsete lähenemiste levik. Sestap on mul hea meel, et toimetus tunnistas, et tegemist oli eksitusega, ja uudistejuht on vabandanud kasutatud videopildi pärast," ütles Käosaar Delfile.

Käosaare sõnul peab ajakirjandus kui neljas võim olema sõnumite kujundamisel eriti ettevaatlik ja ei tohi lubada endale selliseid eksitusi, nagu juhtus antud juhul Tallinna TV-l. "Selliste juhtumite hinnaks on stereotüüpide kinnistumine, ühiskonna lõhestamine ja inimestele haiget tegemine."

Käosaar avaldas lootust, et Tallinna TV juhtum tuletab meelde inimeste võrdse kohtlemise põhimõtteid, inimõigusi ja põhivabadusi. "On mõislik korra meelde tuletada ka ajakirjanduseetika koodeksis väljatoodud põhimõtteid avalikkuse eksitamise, inimeste kuritarvitamise ja põhjendamatute kannatuste tekitamisest."

Tallinna TV avaldas 10. oktoobril videoloo, mille teemaks olid võõrtöölistega seotud probleemid. Reporteri teksti katteplaanides näidati põhiosas küll ehitajaid ja toidukullereid, kuid nendesse sattus ka kaks tumedanahalist erariietes meest, kellest üks osutus hoopis Balti Filmi- ja Meediakooli magistritudengeid õpetavaks koreograafiks.

Delfi pöördumise peale Tallinna TV uudistejuht Erki Berends vabandas ja kinnitas, et video tehakse ringi. Uues versioonis on teine tumedanahaline mees siiski jätkuvalt sees.