Häältega 7:6 otsustati, et Reitelmann sobiks ENPA delegatsiooni. "Inimese, kes on esinenud vihakõnega venekeelsete inimeste ja pagulaste vastu, koht ei ole inimõigusi edendavas organisatsioonis. Kui Eesti saadab ENPAsse oma esindajana Reitelmanni, siis teeb see siseriiklikult kahju ja muudab Eesti ka rahvusvaheliselt rünnatavaks," sõnas Saar.

Ta tõi välja, et Reitelmanni ENPA nõukogu liikmeks arvamine sõltub mitte väliskomisjoni, vaid riigikogu enamuse tahtest. "Uuel nädalal arutab ENPA delegatsiooni koosseisu riigikogu täiskogu. Tuletan kõigile riigikogu liikmetele meelde, et nad on oma mandaadis vabad, nad on vabad hääletama oma südametunnistuse järgi. Kui koalitsiooni saadikutes on piisavalt autunnet ja iseseisvust, jääb vihakõneleja Euroopasse lähetamata," rääkis Saar, kes on nii väliskomisjoni kui ENPA nõukogu liige. Mäletatavasti kuulub delegatsiooni esindaja igast riigikogu fraktsioonist.

Sotsid hääletavad riigikogu saalis in corpore Reitelmanni vastu.