6. septembri õhtul toimus Rakvere linnavalitsuses avatud kohtumine Moonaküla piirkonna elanikele, kus arutati ehitustöödega kaasnevaid jooksvaid küsimusi ja Kesk tänava tee-ehitusega seonduvat.

Moonaküla linnaosa pinnareljeefist tulenevalt oli Kesk tänaval murekoht kuuel-seitsmel kinnistuomanikul, kelle kinnistud asuvad Tähe ja Näituse tänava vahelisel lõigul. "Kohtumisel tutvustati Kesk tänava elanikele projekteerija ja ehitaja poolt pakutud lahendust Kesk tänava ehituse lõpule viimiseks, mille käigus lastakse Kesk tänava lõik, sealhulgas ka kõnnitee umbes 200 meetri ulatuses Tähe tänavast kuni Näituse tänavani allapoole, nii et teekate ei tõuse oluliselt kõrgemale ehitusele eelnenud ajast. Kohalolnud toetasid ettepanekut ühehäälselt," rääkis Rakvere linnapea kohusetäitja Triin Varek Delfile.

Asfalti tänava ümbertegemisel üles võtta ei tulnud, sest sõidutee osas ei olnud teeremont veel nii kaugele jõudnud. Kõnnitee osas tuli tänavakivid üles võtta ja uuesti paigaldada.

Kesk tänava ehitus valmib oktoobri keskpaigas ja lisatööde maksumus on 54 451 eurot, millele lisandub käibemaks.