Abrukal on ligi 350 looma, kellest ligi 200 on täiskasvanud lehmad. Igal aastal poegivad nad juurde 200 vasikat. Pakri saare põhikarjas on 400 looma, Osmussaarel aga 300. “Saarte kogukonnad on uhked ettevõtlike inimeste üle, kes looduslikke rohumaid karjatavad ja saartel loomi peavad hoolimata puudulikust logistikast või regulatsioonide puudumisest, mis kergendaks oluliselt loomapidajate tööd ja pärandmaastike hooldamist,” teatas Eesti Saarte Kogu.

Kuna karjad on saarte jaoks kasvanud aga ebamõistlikult suureks ning pole rampe ja alust, mis loomi jõuaks vedada, pöördusid saarte esindajad peaminister Jüri Ratta poole.

Kohalikud koos merendusinseneridega jõudsid selgusele, et kõige mõistlikum viis tekkinud probleemi lahendamiseks oleks soetada kuni 130 000 euro eest pontooniga paat, võtta kasutusele rambid ning soetada loomade veoks ka treiler, mis maksab kuni 15 000 eurot. Kaldteed ja haagis oleks ühekordne investeering.

“Transpordivajadus on äärmiselt tõsine, muidu tekib olukord, kus enam konstruktiivse aruteluga olukorda ei lahenda, sest loomi on liiga palju hooldatavate karja- ja heinamaade jaoks ning kontrollimatult kasvav kari ei ole jätkusuutlik mudel loomakasvatuses,” märkis Eesti Saarte Kogu kirjas peaministrile.

Peaminister ütles, et soovib küsimusi meili teel, kuid ei vastanud neile ööpäeva jooksul.